Skip to main content

Schaktfri metod för ny vattenledning minskar störningen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 15:13 CET

Gamla vatten- och avloppsledningar byts nu ut mot nya. Foto: Jönköpings kommun.

Förnyelsen av vatten- och avloppsnätet i Jönköping fortsätter för fullt, och en ny huvudvattenledning läggs nu utmed Kungsgatan. Här används en metod som gör att man kan undvika att gräva upp hela gatan.

Det stora arbetet med VA-förnyelse i kommunen orsakar mycket grävningar och avstängningar. Arbetet görs för att förnya mer än 100 år gamla vattenledningar, och samtidigt öka kapaciteten genom separata dagvattenledningar. Målet är att samhället på sikt ska klara större regnmängder med allt mindre skador och översvämningar.

Så här fungerar det schaktfria arbetet:

  • Först görs en omsorgsfull projektering, för att upptäcka hinder i marken (ledningar, kablar, brunnar) och kartlägga nivåer.
  •  En borrmaskin med ett framåtriktat borr jobbar i sektioner, som förlängs automatiskt. Borrspetsen har en skovel som kan ändra riktning vartefter man borrar, och anpassa borrningen utifrån markförhållandena. När man kommit till slutet av sträckan kopplas en större borrkrona på för att kunna ta med röret tillbaka.
  • De nya rören levereras i 12-meterslängder, som svetsas samman till ett enda rör. Vid Kungsgatan är det totalt 240 + 120 meter. På rören svetsas en dragögla som krokas fast i maskinen, så att röret kan dras tillbaka.

Metoden innebär att störningen för allmänheten minskar en hel del, jämfört med traditionell schaktning. Dessutom går arbetet snabbare.

Fredrik Abrahamsson är projektledare för arbetet vid Kungsgatan.

– Den här metoden finns med i vår planering, att använda där det är möjligt. Men det gäller bara när vi, som här, ska lägga en enda ledning. Oftast lägger vi tre ledningar i samma rörgrav, och på olika höjd. Då funkar inte metoden. Men här passar den utmärkt.

Välkommen att se arbetet på plats!

Tid: torsdagen den 28 januari, kl 8-9

Plats: Kungsgatans norra sida, öster om Fabriksgatan, vid kvarteret Hälsan.

För mer information:
Fredrik Abrahamsson, projektledare VA,
tfn 0725-74 34 16

Roger Rohdin, verksamhetschef VA,
tfn 036-10 51 52.