Skip to main content

Sex, våld & skolbio temat för Skolbiodagen den 19 maj

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 13:10 CEST

Skolbiodagen gästas bland annat av regissören Suzanne Osten som berättar om varför barn behöver skräckfilm. Foto: Pressbild.

Hur kommer det sig att spöken, zombies, vampyrer, mördare och gengångare är högsta mode inom barnkulturen just nu? Under rubriken "Demoner är en verklighet" kommer barnfilmsambassadör och regissör Suzanne Osten att föreläsa om barns behov av skräck.

- Allt större del av informationsflödet består idag av rörliga bilder och att kunna förstå och tolka rörlig bild är lika viktigt som att kunna läsa. Att vi satsar på skolbio och filmpedagogik är ett demokratiprojekt, menar Susan Bolgar, avdelningschef Kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun.

Under dagen inspirerar föreläsare och kreatörer med samtal och filmklipp och vi ger också vägledning hur film kan användas i undervisning. För mer information eller samtal med inbjudna gäster, kontakta Malena Janson, samordnare barn & unga, Svenska Filminstitutet, tfn 08-665 12 34 eller malena.janson@sfi.se.

Skolbiodagen arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun, Svenska Filminstitutet och Region Jönköpings län.


Program Skolbiodagen 19 maj, kl. 8.30-16.00.
Plats: SF Bio, Jönköping

9.10 Se, samtala, skapa – filmpedagogikens möjligheter - Malena Janson, Svenska Filminstitutet.

9.45 Demoner är en verklighet - Suzanne Osten, om varför barn behöver skräckfilm.

10.15 Kaffepaus

10.45 Film: Kraften (12 min) och efterföljande samtal med regissören och konstnären Ebba Theorell om pojkars våldsfixering och hur vi vuxna kan bemöta den.

11.20 Sex på schemat – så funkar det - Pelle Ullholm, sexualupplysare RFSU, om hur vi med filmen som hjälp kan prata om sex och kroppar, sexualitet och sensualitet med barn och unga.

12.00 Lunch

13.15 Film: Flocken Introduktion, bildberättande och diskussion med filmpedagogerna Anna Rydell och Helena Sandberg.

16.00 Avslutning


För mer information kontakta:

Malin Cramer
Kultursekreterare, film
Tfn 036-10 66 94