Skip to main content

​Smart arena – länet satsar under Almedalsveckan 2019

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 15:00 CEST

Utveckling, hållbarhet, trygghet och starka framtidsutsikter - det är några av de områden som Jönköpings kommun tillsammans med aktörer från Jönköpings län kommer att lyfta under Almedalsveckan. I år gör kommunen en gemensam satsning med Region Jönköpings län, Jönköping University och ett antal av länets kommuner och näringsliv. Syftet är att skapa attraktivitet och driva debatt under veckan.

Grundtanken med den gemensamma satsningen i Almedalen är att visa upp ett dynamiskt, attraktivt och samlat län – ett smart län helt enkelt. Här finns många starka aktörer som förstärker och kompletterar varandra och tillsammans driver frågor som är viktiga för hela landet. I år kraftsamlar länet och verkar på en gemensam arena under Almedalsveckan.

- Vi ser Almedalsveckan och den gemensamma satsningen som ett sätt att stärka vår konkurrenskraft och en chans att lyfta de framtidsfrågor som är viktiga för vår region och Jönköpings kommun, säger Johan Fritz, stadsdirektör i Jönköpings kommun.

Under fyra dagar av Almedalsveckan står aktörer från länet för ett brett program av seminarier och samtal med representanter från länet och inbjudna parter. Områden som ska lyftas är bland andra digitalisering, tillgänglighet, kompetensförsörjning, stadsutveckling, samproduktion inom forskning och näringsliv och höghastighetsjärnväg.

Vecka 27 varje år, är Almedalen en politisk arena som samlar de nationella, regionala och kommunala perspektiven inom en mängd områden. Almedalsveckan ger tillträde till opinionsbildare och beslutsfattare och är en viktig plattform för dialog och debatt för att driva och få genomslag för länets prioriterade frågor – utifrån en gemensam regional utvecklingsstrategi.

Från kommunkoncernen deltar i år 16 personer:

Ann-Marie Nilsson, kommunalråd (C)
Mona Forsberg, kommunalråd (S) 
Johan Fritz, stadsdirektör
Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg 
Jenny Lagström, tf kommunikationschef 
Henrik Gustavsson, vd Södra Munksjön Utvecklings AB
Marcus Axelsson, vd Destination Jönköping
Cecilia Hakeberg, marknadschef Destination Jönköping 
Sven Rydell, näringslivschef 
Johanna Larsson, näringslivsutvecklare
Patrik Holst, näringslivsutvecklare
Marie Solberg, näringslivsutvecklare
Sofie Frisk, näringslivsutvecklare
Åsa Thörne-Adrianzon - enhetschef hållbarhets- och utvecklingsenheten
Josefin Hagström - utvecklingsledare jämställdhet
Utbildningsdirektör Göran Isberg deltar på egen hand.

Ingen av deltagarna är på plats hela veckan utan åker under de dagar som deras närvaro krävs och behövs på plats. För kommunkoncernen ligger ett stort fokus på onsdagen, då kommunens samtliga seminarier är placerade. För fullständigt program se www.smartarena.nu.

Samtliga deltagare åker färja till Gotland. Kommunen har hyrt ett hus där de flesta kommer att bo under Almedalsveckan.

Mer information:

Platsen för arenan i Visby är Strandvägen, plats H552.

Programmet i arenan pågår måndag 1 juli – torsdag 4 juli.

Läs mer om seminarierna på vår gemensamma programwebb www.smartarena.nu

Följ oss under veckan på Instagram; jönköping_smartarena och hashtag #smartarena

Kontakt:

Johan Fritz, stadsdirektör Jönköpings kommun
Telefon: 036-10 80 90

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län
Telefon: 070-082 28 89

Agneta Marell, rektor Jönköping University
Telefon: 036-10 10 01

Annika Hedvall, kommundirektör Vaggeryds kommun
Telefon: 0370-67 81 75

Magnus Färjhage, kommundirektör Vetlanda kommun
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58

Lars-Inge Arwidsson, vd Svenskt Aluminium
Telefon: 070-588 32 07