Skip to main content

​Tätorterna i Jönköpings kommun växer

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 14:03 CEST

Invånarantalen i tätorterna ökar och det finns fler tätorter i Jönköpings kommun idag jämfört med för fem år sedan. Det visar tätortsstatistiken för 2015 som Statistiska centralbyrån (SCB) offentliggjorde idag.

Enligt SCB finns idag 17 tätorter i Jönköpings kommun. Det är tre fler än det fanns 2010, som var senaste gången tätortsstatistik presenterades. Nya tätorter i kommunen är Kortebo med 512 invånare, Gisebo med 204 invånare och Ryd med 200 invånare. Kortebo har tidigare tillhört Jönköpings tätort, medan Gisebo och Ryd tidigare har haft invånarantal under 200 och därmed räknats som småorter.Nästan samtliga tätorter i kommunen har ökat under de senaste fem åren. Det är endast Lekeryd som har minskat och det marginellt.

− Det är mycket glädjande att våra tätorter växer. Tätorterna fyller en viktig funktion för att kunna erbjuda en bra service i hela kommunen, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Totalt bor 121 000 av kommunens invånare i någon av tätorterna. Det innebär att närmare 91 procent av kommunens invånare bor i en tätort. Klart störst i tätortsväg i kommunen är Jönköpings tätort med 93 797 invånare. I Jönköpings tätort ingår även Huskvarna och Norrahammar. Tätorten är den tionde största i landet. Näst störst är Bankeryd med 8 506 invånare. Tätorterna Taberg, Tenhult, Gränna, Odensjö och Kaxholmen har alla över 1 000 invånare. Den minsta tätorten i kommunen är Ryd med 200 invånare.

Om begreppet Tätort
Tätorter som ingår i SCB:s statistik definieras – något förenklat – som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare.

För ytterligare information, kontakta:
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, tel 0705-78 55 24
Andreas Zeidlitz, utredningschef, stadskontoret, tel 036-10 57 30