Skip to main content

Ulf Fransson föreslås som tillförordnad stadsdirektör

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2017 13:20 CEST

Ulf Fransson föreslås som tillförordnad stadsdirektör.

Ulf Fransson föreslås som tillförordnad stadsdirektör från och med den 21 augusti. Ulf Fransson har en bred och gedigen erfarenhet från offentlig förvaltning genom kommunal och regional verksamhet.

Han har bland annat arbetat som kommundirektör i Nässjö kommun under tretton år och som regiondirektör i Regionförbundet Jönköpings län under sex år fram till 2010. Därefter har han varit förbundschef på Höglandets kommunalförbund samt arbetat med utredningsuppdrag i flera av länets kommuner. Han har arbetat med internationellt biståndsarbete med frågor som rör statistik, lokalt självstyre och demokratifrågor. Ulf Fransson är pensionär men arbetar för närvarande som projektledare vid Region Jönköpings län med infrastrukturfrågor.

– Med sin breda erfarenhet av kommunal och regional verksamhet samt sin ledarerfarenhet bedöms Ulf Fransson vara väl lämpad för uppdraget som tillförordnad stadsdirektör i Jönköping. Hans goda kännedom om förhållandena i regionen och väl upparbetade kontaktytor i hela länet utgör en särskild tillgång i sammanhanget, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Det formella beslutet om Ulf Fransson som tillförordnad stadsdirektör tas på kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 augusti.