Skip to main content

Unikt arbetssätt tack vare brevet från Robert

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2017 08:46 CET

Ann-Britt Karlsson, Robert Svensson och Cecilia Johansson är glada över det nya arbetssättet och hur det påverkat verksamheten på ett positivt sätt.

Robert Svensson ville vara delaktig och bidra till att funktionshinderomsorgen utvecklas. Tillsammans med två vänner skrev han brev till socialdirektören. Idag, tre år senare, är Robert med och ger medborgarperspektiv på verksamhetens stöd till människor med aspbergers syndrom.

Robert har aspergers syndrom och stor erfarenhet av funktionshinderomsorgens verksamhet. Under de 15 år han haft kontakt med dem har Robert haft 46 olika boendestödjare. För tre år sedan fick Robert och två vänner till honom en idé om att försöka förbättra boendestödet. De såg att det fanns utmaningar inom verksamheten och ville förbättra genom att vara med och påverka. I ett brev till dåvarande socialdirektören lyfte de frågan om fokusgrupper och fördelar med det. Det resulterade i ett möte där deras idéer diskuterades.

Idéer som blivit verklighet
Genom att göra människor som är i behov av stödinsatser delaktiga i hela beslutsprocessen har nu boendestödsverksamheten förbättrats, mycket tack vare Roberts och hans vänners initiativ. Ett nytt arbetssätt har vuxit fram efter många samtal där både personal och brukare deltagit. Cecilia Johansson, som lett projektet, betonar att det är viktigt att vara lyhörd:

– Lyssnar vi inte på de som är i behov av vårt stöd kan vi gå åt helt fel håll i vår utveckling, säger hon.

Följeforskning som stöd i arbetet
Arbetet har följts av Ann Britt Karlsson, praktiknära forskare i socialtjänstens utvecklingsarbete, knuten till Jönköping Academy. Hon har varit ett stöd i arbetet och intervjuat flera brukare. Hon menar att hela verksamheten idag är mer flexibel, lyhörd och än mer individanpassad.

– Det är så roligt att se brukare, medarbetare och högsta chefen inom funktionshinderomsorgen i samma rum prata om hur de tillsammans kan utveckla verksamheten. Det är rätt unikt. De synsätt och arbetssätt som vi tillsammans har utvecklat här i Jönköping efterfrågas även i övriga landet. Både medborgare och medarbetare har åstadkommit resultatet och det ska vi vara stolta över, säger Ann Britt Karlsson.

"Jag har gjort skillnad"
Robert är idag anställd som resursperson för inflytandearbete inom funktionshinderomsorgen och håller bland annat i utbildningar om autismspektrum och om hur det är att leva med Aspergers. Tack vare det får verksamheten medborgarens perspektiv i utvecklingsarbetet.

– Nu har jag gjort en skillnad och har en uppgift i samhället, säger Robert Svensson.

Stort internationellt EU-projekt
Det nya arbetssättet har gjort att Karlstad universitet fått upp ögonen för socialförvaltningens arbete. Tillsammans deltar nu kommunen i ett stort internationellt projekt för att involvera medborgarna i utvecklingen av verksamheten. Karlstad universitet leder projektet i Sverige där Jönköpings kommun är pilot. 

– Vi är nöjda och glada över att socialförvaltningen i Jönköpings kommun är med oss i projektet. De arbetar offensivt med att utveckla tjänsterna som finns till för deras medborgare. Det ska bli intressant att studera vidare hur de arbetar, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation vid Karlstad universitet.

– Det är en ära att få vara med i denna typ av projekt och eftersom delaktighet och inflytande är så centrala frågor för oss känns det spännande att ännu mer fokus riktas mot detta. Vi har upptäckt att vi har så mycket att vinna på att utveckla våra verksamheter i samråd med dem de är till för, både för att skapa kvalitet och delaktighet, tillägger Anna Bunninger, funktionschef funktionshinderomsorg.

Kontaktpersoner
Anna Bunninger, funktionschef funktionshinderomsorgen, tfn 036-10 53 31.
Cecilia Johansson, projektledare, tfn 036-10 79 37.


Fakta//Projektet CoSIE – Co-creation in Public ServiceCoSIE  
Co-creation in Public Service är ett stort, treårigt forskningsprojekt som ska skärskåda offentliga verksamheter och hur de involverar medborgarna när nya sociala tjänster ska utvecklas. Framförallt ska projektet fokusera på grupper som annars kan vara marginaliserade i det arbetet, som till exempel nyanlända eller funktionshindrade.

För att genomföra projektet betalar EU cirka 40 miljoner kronor fördelat på tre år inom ramen från Horizon 2020.

Utöver Karlstad universitet och Jönköpings kommun ingår tio lärosäten och åtta offentliga organisationer runt om i Europa.