Skip to main content

Välkommen att nominera till Stadsbyggnadspriset 2016

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 12:00 CEST

Stadsbyggnadspriset har delats ut varje år sedan 1994 för att uppmärksamma byggnadsverk i Jönköpings kommun.

Nu är det dags att lämna in förslag till Stadsbyggnadspriset 2016. Förslag kan lämnas i tre klasser. För samtliga gäller att de ska vara färdigställda under 2016.

God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö

God arkitektur - ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang

God livsmiljö - byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet

Förslagen ska vara inlämnade till stadsbyggnadskontoret senast den

1 november 2016. Lämna gärna med ett foto på ditt förslag.

Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping

Besök gärna vår webbsida där du kan lämna in ditt förslag digitalt eller ladda ner förslagsblankett: www.jonkoping.se/stadsbyggnadspriset


För mer information kontakta:

Katarina Bröms, tfn 036-10 50 11
E-post: katarina.broms@jonkoping.se

Cecilia Idermark, tfn 036-10 63 10
E-post: cecilia.idermark@jonkoping.se