Skip to main content

Villagata stängs av till följd av rasrisk

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2017 10:37 CEST

Sprickbildning på Gröna stigen i Norrahammar.

På grund av förhöjd risk för ras har tekniska kontoret beslutat att stänga av delar av Gröna stigen i Norrahammar för motordriven fordonstrafik, sedan sprickbildning upptäckts i gatan. Skadorna konstaterades vid en kontroll av asfaltsbeläggningen och nu görs kompletterande utredningar.

– Vi har uppmärksammat förskjutningar i marken och bedömningen är att det finns en förhöjd risk för ras. Att stänga av vägen är en säkerhetsåtgärd. Nu görs kompletterande utredningar för att få en mer detaljerad lägesbild om markstabiliteten, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör i Jönköpings kommun.

Under torsdagen informerades berörda fastighetsägare om situationen. Vägavstängningen innebär att de för närvarande inte kan ta sig hela vägen till och från sina fastigheter med bil. Även hämtning av avfall påverkas, och kommer tillsvidare att ske från Stenbäcksvägen.

Beslutet att stänga av Gröna stigen för fordonstrafik fattades efter samtal med den konsult som under sommaren utrett stabiliteten i den slänt som finns på platsen. Där framgår att marken är fuktig, att problemen funnits en längre tid, men att de förefaller ha tilltagit efter en skogsavverkning under våren.

Jönköpings kommun fortsätter nu med hjälp av geoteknisk expertis att bedöma situationen och planera för potentiella åtgärder. Tekniska kontoret kommer på daglig basis att bevaka eventuell rörelse i marken. Bedömningen just nu är att det inte är någon fara att gå eller cykla på vägen, men att vägen utifrån situationen inte bör belastas med onödig tyngd.

Berörda fastighetsägare avråds tillsvidare från att göra grävningsarbeten i sina trädgårdar, att iaktta försiktighet vid bevattning utomhus och att vara observanta på eventuella rörelser i marken.