Skip to main content

Vinnarna av stadsbyggnadspriset 2015

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 14:12 CET

Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1994. Priset är till för att uppmärksamma byggnadsverk som visar prov på god byggnadsvård, god arkitektur eller god livsmiljö.

Vinnare av Stadsbyggnadspriset 2015 och i klassen God byggnadsvård: Bägaren 2

Motivering:
Gården, med anor från 1600 talet, återuppbyggdes efter stadsbranden 1790 då den ännu bevarade huvudbyggnaden mot Östra Storgatan uppfördes. På 1960-talet omvandlades gården till en modern affärsfastighet, där inte mycket av det ursprungliga fanns bevarat. De senaste åren har ett mycket omfattande restaurerings- och ombyggnadsarbete skett för att gården åter ska få sin gamla stil.

Huset har genom ombyggnad fått två våningar mot Östra Storgatan. Tre originalfönster från 1790-talet har kunnat användas och fyra nya kopior har tillverkats. Den gamla portalen har återskapats i bottenvåningen, med originaldörrar och omfattningar från 1790-talet. Skyltfönster är förminskade för att motsvara övervåningens fönster. Hela fasaden har panel med brädor och lister från 1700-talet med nytillverkade kopior.

Nu är gården helt återskapad i gammal stil och den är en prydnad för de vackra kvarteren runt Hovrättstorget. Hela restaureringen präglas av stor kunskap och omsorg om varje återskapad detalj och är ett synnerligen gott exempel på en god byggnadsvård.

Byggherre: Bo E Karlsson
Arkitekt: Ingvar Selse


Vinnare i klassen god arkitektur: Ormhuset

Motivering:
Vätterhem inbjöd 2010 till en tävling för att gestalta hela Wilhelmsro-Strandängen, ett institutionsområde som bolaget övertog från landstinget 1990. Vinnare blev förslaget "Gläns över sjö och strand".

Området kommer i sin helhet att rymma ca 700 bostäder i delområden med varierad bebyggelsekaraktär. Första etappen utgörs av "Ormhuset", ett långt flerbostadshus som har en naturanpassad slingrande form.Byggnaden är mycket väl anpassad till platsens försutsättningar. Den tar upp höjdvariationen på ett spännande sätt, där antalet våningar varierar mellan tre och sju. Man möts av en stor portal som bryter upp den långa fasaden. I siktlinjen genom portalen ser man det fina, gamla kapellet på området.

Byggnaden har en tegelfasad som är lagd i tre olika mönster för att ge liv och variation.
Ormhuset är ett mycket gott exempel på god arkitektur, där byggnaden har anpassats till platsens förutsättningar, med stark skulptural form - stram men ändå lekfull – och som genomförts konsekvent med många av den ursprungliga idéns kvaliteter i behåll.

Byggherren: Vätterhem
Arkitekt: Tengbomgruppen


Vinnare i klassen god livsmiljö: Tekniska kontoret, Jönköpings kommun för förnyelsearbetet i Friaredalen

Motivering:
Tekniska kontoret har genomfört en genomgående förnyelse av Friardalen under de senaste tre åren.

En medborgardialog utgjorde grunden för vad som sedan har genomförts. Medborgardialogen genomfördes bl.a. genom en facebookgrupp.

Nu finns här en gjuten skatepark, parkour-yta, utegym, inlinesrink, grillplats och picknickplats. Det har även tillförts nya soffor, bänkar, trappor, broar, trädplantering, gångvägar och ny belysning.

Friardalen är ett mycket gott exempel på hur ett av stadens gemensamma rum kan omvandlas. Förnyelsen har skapat ökad tillgänglighet och ökad trygghet i ett viktigt, grönt stråk centralt i staden. Friardalen har blivit en mycket god livsmiljö som innehåller något för alla åldrar.


STADSBYGGNADSKONTORET

Katarina Bröms

Tfn: 036-10 50 11

E-post: katarina.broms@jonkoping.se