Skip to main content

Taggar

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Dokument   •   2019-02-14 10:15 CET

Rapporten slår fast att odlingen behöver prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att försvinna från marknaden. En bättre framförhållning säkrar jordbruks- och trädgårdsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Det är viktigt för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Program Fou-dagarna 6-7 februari

Program Fou-dagarna 6-7 februari

Dokument   •   2019-01-25 10:35 CET

Nya hästföreskriften som börjar gälla 1 mars 2019
Program för Livsmedelsseminariet 15 januari 2019

Program för Jordbruksverkets livsmedelsseminarium den 15 januari 2019.

Rapport från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism

Rapportering från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism som hölls i januari 2018

Karta över området med övervakningszon

Karta över området med övervakningszon

Dokument   •   2018-11-16 10:10 CET

Beslut om upphävande av skyddszon

Beslut om upphävande av skyddszon

Dokument   •   2018-11-16 10:10 CET

Beslut om upprättande av skydds- och övervakningsområde
Karta över området med skydds- och övervakningsområde
Karta över området med skydds- och övervakningsområde
Beslut om upprättande av skydds- och övervakningsområde
Försäljning av djurläkemedel 2017

Försäljning av djurläkemedel 2017

Dokument   •   2018-09-14 09:47 CEST

Rapport, försäljning av djurläkemedel 2017

Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport
Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport

Undersökning av dioxin och dioxinlika PCB i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg.

Affisch om matavfall på sex språk

Affisch om matavfall på sex språk

Dokument   •   2018-06-12 05:55 CEST

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

Dokument   •   2018-05-25 09:36 CEST

Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analyserat behovet av dränering av svensk jordbruksmark.

Rapport: Information on the prudent use of antimicrobials in animals
Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin 2018
Rapport om Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande

I en ny rapport har Jordbruksverket analyserat hur byggnationen av stallar kan utvecklas.