Skip to main content

25 miljoner kronor för att bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 08:47 CEST

Foto: Patrik Svedberg

Under våren utlyser Jordbruksverket 25 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin. Utlysningen är en del av Jordbruksverkets regeringsuppdrag att fördela medel till insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Den 30 januari 2017 överlämnades regeringens proposition En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet till riksdagen. Den nationella livsmedelsstrategin ska bidra till att stärka konkurrenskraften så att potentialen i svensk livsmedelsproduktion kan nyttjas fullt ut till nytta för aktörer och intressenter i hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad produktion, jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

– På många håll i landet finns regionala livsmedelsstrategier. Pengarna i denna utlysning kan exempelvis användas till att genomföra dem eller till andra projekt som bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Vi vill med dessa pengar främja regionala insatser och samverkan i hela landet, säger Karin Lothigius på Jordbruksverket.

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, föreningar samt andra organisationer och företag kan söka stödet mellan den 3 april och den 3 juni 2018.

Mer information
Här kan du läsa mer om utlysningen
Läs mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats

Kontaktperson för journalister
Karin Lothigius
Landsbygdsutvecklingsenheten
karin.lothigius@jordbruksverket.se
Telefon 073-851 21 66

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.