Skip to main content

Distriktsveterinärerna stärker veterinära beredskapen i Kalmar under en övergångsperiod

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2019 09:37 CET

Genrebild, landskap. Foto: Scandinav bildbyrå.

Kalmar Veterinärstation har aviserat att de från årsskiftet inte har resurser nog för att kunna hålla beredskap på kvällar och helger. Under en övergångsperiod fram tills att det finns en mer långsiktig lösning på plats kommer Distriktsveterinärerna att bistå i beredskapsarbetet.

- Vi har gjort bedömningen att det i Kalmar kan finnas möjligheter till att hitta samarbetsformer om vi ger Kalmar Veterinärstation och andra verksamma veterinärer tid att hitta dem, säger Anna Wretling Clarin på Jordbruksverket. I Kalmar finns det flera verksamma veterinärer i dagsläget och vår preliminära bedömning är att det finns förutsättningar för samarbetsformer.

Distriktsveterinärerna förstärker Kalmar Veterinärstation i beredskapsarbetet med en person vissa kvällar och helger. På så sätt ges veterinärerna i Kalmar distrikt tid att hitta en ny samarbetsform för beredskapen.

- Vi ser att vi kan bistå med en resurs under en begränsad tid, från årsskiftet fram till tidig vår, då vi hoppas att det ska finnas en mer permanent lösning på plats, säger Fredrik Weimarsson på Distriktsveterinärerna.

Samverkan A och O

Jordbruksverket har regeringens uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till veterinärer för att alla djur i människans vård ska kunna få hälso- och sjukvård. Vi samverkar därför med Kalmarveterinärerna för att upprätthålla en god beredskap.

- Vi kommer direkt i början av nästa år att bjuda in alla berörda aktörer för att se hur vi kan hitta en väg framåt. Samverkan är nyckeln för att hitta en lösning. Ett gott djurskydd är allas ansvar, avslutar Anna Wretling Clarin.

Mer information

Distriktsveterinärerna en del av Jordbruksverket

Kontaktperson för journalister
Anna Wretling Clarin
Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten
Anna.clarin@jordbruksverket.se
Telefon 072-502 43 84

Fredrik Weimarsson
Regionchef, Distriktsveterinärerna
fredrik.weimarsson@dv.sjv.se
Telefon 010-122 80 11

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.