Skip to main content

Distriktsveterinärernas uppdrag behöver moderniseras

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2020 14:06 CET

Antalet mjölkkobesättningar minskar och därmed behovet av veterinärvård för sektorn. Jordbruksverket vill att regeringen utreder hur det statliga uppdraget ska se ut, eftersom marknaden för veterinära tjänster har förändrats. Foto:Daniel Silfver

Jordbruksverket vill att regeringen utreder hur det statliga veterinära uppdraget ska se ut, eftersom marknaden för veterinära tjänster har förändrats mycket de senaste 10 åren.

I en skrivelse till regeringen ber Jordbruksverket att det utreds om vårt veterinära uppdrag ska gälla hela landet eller fortsätta vara  avgränsat. Det är också viktigt att titta på om begränsningarna i omfattning och med vilken utrustning veterinärvården ska bedrivas ska finnas kvar.

- Vi har ansvar både för ett gott djurskydd och ett gott smittskydd men marknaden ser annorlunda ut idag jämfört med när uppdraget formulerades. För att vi ska kunna ta ansvar och uppfylla vårt uppdrag behöver det formuleras så att det stämmer med hur samhället och marknaden ser ut, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

- Det är viktigt att det finns rätt förutsättningar för både den privata och statliga veterinära verksamheten för att vi tillsammans ska kunna ta ett ansvar för en god djurhälsa och ett gott djurskydd.

Mycket har hänt sedan 2009 då dagens uppdrag formulerades:

  • Veterinärmarknaden har vuxit framför allt på sällskapsdjursidan
  • Riskkapitalbranschen har byggt upp två stora kedjor inom djursjukvården
  • Distriktsveterinärerna tar ett allt större ansvar för beredskapen i hela landet.
  • Antalet mjölkkobesättningar minskar och därmed behovet av veterinärvård för sektorn
  • Förändringarna påverkar också arbetsmiljön genom långa resor till kunder under beredskapstid.


- Vi har gjort bra och viktiga förändringar inom ramen för våra möjligheter, men det räcker inte längre, säger Håkan Henrikson.

Kontaktperson för journalister
Håkan Henrikson
​Chefsveterinär och näringslivschef
Hakan.henrikson@jordbruksverket.se
070-3996641

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.