Skip to main content

Djurskyddskonferens med tema: Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2018 09:26 CEST

Den 21 november 2018 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Temat är Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna i Uppsala.

På förmiddagen presenterar det nya vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet sin verksamhet. De berättar också vad de kommit fram till i de uppdrag de har haft under året som gäller hund och katt, mink samt gris. På eftermiddagen berättar Jordbruksverket om forskning som bedrivs inom uppdraget i livsmedelsstrategin som syftar till att främja en konkurrenskraft och djurvälfärd i livsmedelsproduktionen. Några av de forskningsprojekt som beviljats medel i uppdraget presenterar sina projekt.

-Det blir en konferens med fokus på vetenskaplig forskning på områden som är aktuella utifrån våra föreskrifter, uppdrag och livsmedelsstrategin. Vi välkomnar SLUs nya vetenskapliga råd för djurskydd och ser fram emot att ordna denna dag tillsammans och ett fortsatt samarbete med dem, säger Helena Elofsson, djurskyddssamordnare Jordbruksverket.

Konferensen är öppen för alla

Konferensen är öppen för alla intresserade och arrangeras på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Konferensen kommer också att kunna följas gratis via livesändning på Jordbruksverkets webbplats.

Program och anmälan

Här kan du ta del av programmet för konferensen.
I vår webbutik anmäler du dig och köper din biljett senast den 5 november 2018.

Kontaktpersoner för anmälan till konferensen

Lena Stenevi
Telefon: 036-15 51 05

Annki Kling
Telefon: 036-15 63 66

E-post: djurskydd_halsa@jordbruksverket.se

Kontaktperson för journalister
Helena Elofsson
Djurskyddssamordnare
Avdelningen för djurskydd och hälsa
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 61 11

Lotta Berg
Ordförande Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd
lotta.berg@slu.se
Telefon: 0511-67107

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.