Skip to main content

Efter två års lyckade satsningar - nu söker Jordbruksverket företag som vill delta vid Grüne Woche 2020

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2019 07:50 CEST

Sveriges monter under Grüne Woche 2018. Foto: Bernhard Ludewig

Sveriges representation vid den internationella mat- och jordbruksmässan Grüne Woche i Berlin i januari i år blev lyckad, liksom premiären 2018. Nu planerar Jordbruksverket ett tredje deltagande och efterlyser svenska företag som vill medverka vid mässan som äger rum i januari 2020.

Jordbruksverket välkomnar intresseanmälningar från svenska livsmedelsaktörer för att representera Sverige i den svenska montern vid Grüne Woche 17-26 januari 2020.

- Våra svenska företag har en unik möjlighet att nå ut med sina livsmedelsprodukter och information om svenska besöksmål till en stor mängd konsumenter och potentiella kunder. Grüne Woche har även en tung jordbrukspolitisk roll internationellt och är en viktig mötesplats för både svenska jordbruksföretag och beslutsfattare. Den som vill veta mer om vad ett deltagande innebär är välkommen att kontakta mig, säger Camilla Bender Larson på Jordbruksverket.

Så gick det 2019
Ett 30-tal svenska företag från norr till söder presenterade 2019 ett axplock av svensk mat och dryck för att främja svensk livsmedelsexport och måltidsturism till Sverige. Även detta år väckte montern stort intresse såväl medialt som hos de drygt 400 000 besökarna. Många av de svenska utställarna har redan märkt av positiva effekter från mässan och Jordbruksverket utvärderar just nu resultatet av det svenska deltagandet.

Mer information
Sommaren 2017 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin utforma och genomföra Sveriges deltagande på Internationale Grüne Woche i Berlin under åren 2018, 2019 och 2020.

Grüne Woche (egen webbplats)

Jordbruksverkets uppdrag inom livsmedelsstrategin

Smaka Sverige.se

Kontaktperson för journalister och intresserade deltagare
Camilla Bender Larson
Landsbygdsutvecklingsenheten
Telefon 036-15 64 85
Camilla.BenderLarson@jordbruksverket.se 

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.