Skip to main content

Matdestinationen Sverige står stark på klassisk mässa efter coachning från Jordbruksverket

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2019 12:02 CET

Under coachningen har bland annat projektledare Lina Galow informerat om mässkunskap och arbetsupplägget på matmässan Grüne Woche

I januari är det åter dags för Sverige att medverka på matmässan Grüne Woche i Berlin och nu ligger fullt fokus på att rusta montern för att ta emot mässans 400 000 besökare. Under hösten har utställarna fått utbildning och coachning av Jordbruksverket. Syftet är att stärka den svenska delegationen och därmed främja bilden av Sverige som måltidsdestination.

Mässan pågår 17 till 26 januari och runt 25 företag kommer att representera Sverige i den nationella montern. Här finns branschorganisationer och destinationsbolag, men framför allt ett flertal småskaliga livsmedelsproducenter med stark lokal anknytning.


Ökade kunskaper om måltidsturism och livsmedelsexport

Flera av de svenska deltagarna på 2020 års mässa är nya och inför medverkan har de alla coachats av Jordbruksverket, främst inom områdena måltidsturism och livsmedelsexport.

Företag och organisationer som var representerade vid ett av utbildningstillfällena i höst var: Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier via Lundabryggeriet, Walhöll, Wermlandsbryggeriet, Sillens helg, Orkla, Nifa, Mjödhamnen, Pomologik, Sörgården Måla, Visit Trollhättan Vänersborg


– Syftet med montern är att stärka bilden av Sverige som ett unikt destinationsmål med måltidsupplevelser, jordbruksprodukter och livsmedel. Vi har jobbat för att bygga upp kunskapen hos företagen och ge dem bra förutsättningar, inte bara för deltagandet på mässan utan även i deras fortsatta arbete med turism och export, förklarar Jordbruksverkets Camilla Bender Larson, uppdragsledare för den svenska satsningen.

I montern lyfts den svenska matens mervärden
Ett annat övergripande mål är att mässan ska bidra till att göra den svenska matens mervärden synliga – inte minst vad gäller hållbarhet och den höga djurvälfärden. Mässan beräknas ha runt 400 000 besökare och i den svenska montern kan de avnjuta bland annat produkter på älgkött, veganska bollar och sill och skölja ner det med öl från något av Sveriges många hypade hantverksbryggerier.

– Förhoppningen är förstås att den svenska montern ska väcka lika mycket uppmärksamhet och uppskattning som den gjorde 2018 och 2019, säger Jörgen Fransson, enhetschef på Jordbruksverket.

– Efter de två första årens deltagande på mässan har vi märkt av ett ökat intresse från tyska konsumenter, dels för svenska produkter men också för att besöka Sverige. Det är viktigt med kontinuitet, det förstärker de resultat som vi vill uppnå; att väcka intresse och nyfikenhet kring svenska matdestinationer och svensk livsmedelsproduktion, avslutar han.


Mer information

Till Grüne Woches webbplats

Kontaktperson för journalister
Camilla Bender Larson
Landsbygdsutvecklingsenheten
Camilla.BenderLarson@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 64 85

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.