Skip to main content

Nya regler för hästhållning ger ökade möjligheter

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2019 15:09 CET

Foto: Scandinav bildbyrå

Från och med den 1 mars 2019 gäller nya föreskrifter om hästhållning. Ett syfte med de nya föreskrifterna är att ge ökade möjligheter för den som vill utveckla sin hästhållning att hitta nya sätt att uppfylla hästens behov på.

– Det kan finnas många sätt att uppnå en god djurhållning och det är viktigt att våra föreskrifter tillåter en utveckling av hästhållningen om vi når samma, eller högre, nivå på djurskyddet. Dessa föreskrifter är ett steg i den riktningen och vi hoppas att de ska uppmuntra till nytänkande och utveckling av hästhållningen, säger David Slottner, på Jordbruksverket.

I arbetet med föreskrifterna har fokus varit på att ta fram funktionsregler, det vill säga beskriva den funktion som ska uppnås och minska mängden detaljkrav när det gäller hur detta ska göras. Föreskrifterna har också förändrats i strukturen och språket har justerats i syfte att bestämmelserna ska bli mer lättlästa.

Ett exempel på en ändring som medger flera lösningar är skrivningen om stallinredning. I de tidigare föreskrifterna har det funnits ett krav på att stallinredning ska vara gjorda av material som tål hästsparkar och fönster skulle vara okrossbara eller försedda med galler. Enligt de nya föreskrifterna ska de istället vara konstruerade så att skaderisken inte ökar om de utsätts för hästsparkar. Detta gör att det finns fler lösningar än att fokusera på just hållfasthet när det gäller inredning, inklusive fönster.


Mer information
Nya hästföreskrifter


Kontaktpersoner för journalister

David Slottner
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
david.slottner@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 61 43

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.