Skip to main content

Pengar att söka för att bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 16:06 CET

Jordbruksverket utlyser nu ytterligare 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Stödet, som går att söka mellan den 20 februari och den 3 maj 2019, riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar samt andra organisationer och företag. Pengarna kan exempelvis användas till projekt för samarbeten för innovation och produktutveckling eller för att hitta nya marknadskanaler. Projekten ska även bidra till ett eller flera av målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Läs mer om utlysningen på Jordbruksverkets webbplats. 

Stort intresse vid förra utlysningen
Förra året utlystes 25 miljoner kronor och 45 ansökningar kom in från olika håll inom livsmedelsbranschen.

– Det fanns ett stort intresse för förra årets utlysning och många olika aktörer sökte. Vi vill nu ge aktörer ytterligare möjlighet till att söka för att utveckla sina verksamheter och för att bidra till målen inom den nationella livsmedelsstrategin. Fokus i den här utlysningen är att främja regionala insatser och då främst länsöverskridande samarbeten, säger Rebecca Hymnelius på Jordbruksverket.

Livsmedelsstrategin ska bidra till ökad konkurrenskraft
Den nationella livsmedelsstrategin ska bidra till att stärka konkurrenskraften så att potentialen i svensk livsmedelsproduktion kan nyttjas fullt ut till nytta för aktörer och intressenter i hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad produktion, jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Här kan du läsa livsmedelsstrategin.

Denna utlysning är en del av Jordbruksverkets regeringsuppdrag att fördela medel till insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Kontaktperson för journalister
Rebecca Hymnelius
Landsbygdsutvecklare på Jordbruksverket
036-15 51 10
rebecca.hymnelius@jordbruksverket.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.