Skip to main content

Pengar till forskning och utveckling för miljön och främjande av ekoproduktion

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2019 08:00 CEST

Jordbruksverket utlyser pengar till en särskild satsning inom ekologisk produktion på 2,9 miljoner kronor med syftet att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Satsningen är inom ramen för livsmedelsstrategin. Foto: Shutterstock

Jordbruksverket utlyser nu pengar till försöks- och utvecklingsprojekt för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Det finns även pengar att söka för att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Utlysningen är för projekt som genomförs under 2020.

Inbjudan är bland annat riktad till forskare och rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer och företag.

Nästan 7 miljoner kronor för miljöåtgärder i jordbruket
Utlysningen gäller för nya projekt inom de fyra miljökvalitetsmålen som Jordbruksverket arbetar med; Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Det finns totalt 6,7 miljoner kronor att söka för nya projekt.

- Vi har prioriterat områden där vi ser kunskapsluckor och ser gärna en blandning av ettåriga och fleråriga projekt, säger Eva Dahlberg, FoU-handläggare. 

Nästan 3 miljoner kronor för att främja ekologiskt
Vi utlyser även pengar till en särskild satsning inom ekologisk produktion på 2,9 miljoner kronor med syftet att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Satsningen är inom ramen för livsmedelsstrategin där vårt uppdrag är att ta fram åtgärder för att nå målet om 30 procent ekologisk jordbruksmark år 2030.

Prioriteringarna för projekten inom eko har vi hämtat ur Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Ansök senast 15 november
Läs mer om hur du ansöker i vår utlysning som finns här www.jordbruksverket.se/fou
Ansökan ska vara inlämnad senast 15 november 2019. Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst.

Kontaktperson
Eva Dahlberg
Telefon 036-15 51 76
eva.dahlberg@jordbruksverket.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.