Skip to main content

Pengar till informationsinsatser för att utveckla korta livsmedelskedjor

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 09:19 CEST

Genrebild mat. Foto: Shutterstock

Jordbruksverket utlyser 14 miljoner kronor till projekt som ska genomföra informationsinsatser för att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Syftet med utlysningen är att råvaruproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och praktiska exempel genom demonstrationer eller information.

– Vi behöver öka produktionen av närproducerade livsmedel och konsumenter måste också lättare hitta till producenter för att korta ner livsmedelskedjan. Pengarna i denna utlysning ska bidra till att råvaruproducenter och förädlare ska få praktiska exempel och ökad kunskap genom demonstrationer eller information för att på lång sikt utveckla korta livsmedelskedjor, säger Rebecca Hymnelius på Jordbruksverket.

Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar demonstrationer och informationsåtgärder. Pengarna kan exempelvis användas till projekt inom följande områden:

  • nya affärsmöjligheter och trender
  • kunskapshöjande insatser inom korta livsmedelskedjor
  • logistiska lösningar
  • främjande av lokalt nätverkande

Korta livsmedelskedjor innebär förädling av jordbruksprodukter till livsmedel och försäljning av livsmedelsprodukter där det högst får vara en mellanhand mellan jordbrukare och konsument.

Stödet går att söka mellan den 12 april och den 12 juni 2019.

Mer information

Här kan du läsa mer om utlysningen

Kontaktperson för journalister

Rebecca Hymnelius
Landsbygdsutvecklare på Jordbruksverket
rebecca.hymnelius@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 51 10

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.