Skip to main content

Så kan du undvika att sprida växtskadegörare

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2019 10:55 CET

Genrebild, film om växtskadegörare

Det finns risker med att flytta osunt växtmaterial. Det kan påverka trädgård, skog, livsmedelsproduktion, handel med växtmaterial och naturen i stort. Nu släpper Jordbruksverket en informationsfilm med tre råd om hur du kan undvika att sprida växtskadegörare.

2020 blir ett år då både EU och FN sätter stort fokus på vårt beroende av växter och på riskerna med att sprida växtskadegörare. I samband med det har Jordbruksverket tagit fram en informationsfilm med råd till hur vi alla kan hjälpas åt för att undvika att växtskadegörare sprids.

Filmens tre budskap

Jordbruksverkets informationsfilm riktar sig till privatpersoner som köper växter, är intresserade av att ta med sig växter hem från en resa eller som ofta vistas i naturen. Den innehåller tre budskap:

  • Köp eller dela växter från säkra källor. Fråga hur säljare har kollat att växterna är fria från växtskadegörare.
  • Kolla vad som gäller innan du tar hem växter från andra länder.
  • Håll ögonen öppna när du ser ovanliga variationer i trädgård, skogen, livsmedelsproduktionen etc. Googla, fråga runt! Om du tror att du har sett en växtskadegörare som är ny för landet, anmäl det till Jordbruksverket.

Växtskadegörare kan ge stora problem
Om vi får in nya och fler växtskadegörare påverkar det både livsmedelsproduktionen, skogen, parker, trädgårdar och naturen i stort. All odling blir dyrare och det kan bli svårare för växter att överleva. Den biologiska mångfalden minskar, särskild om vi får in skadegörare som drabbar våra skogsträd. Fler skadegörare ökar behovet av växtskyddsmedel och försvårar ekologiskt odling och hållbar produktion vilket ytterligare försämrar möjligheterna för biologisk mångfald och giftfri miljö.

-Ett år för att öka medvetenheten om växternas värde och riskerna med växtskadegörare kan alla tjäna på, säger Carin Bunnvik, chef för Jordbruksverkets växtregelenhet. Genom att dela konkreta råd hoppas vi att fler blir medvetna om vad vi alla kan göra för att skydda våra växter.

Mer information
Inom EU och FN pågår just nu ett stort arbete för att bättre än idag skydda växter från angrepp av växtskadegörare, alltså insekter, svampsjukdomar, virus och andra organismer som orsakar skador på växter. Den ökande globala handeln leder till ökad risk för att nya växtskadegörare från andra delar av världen, med vår hjälp, sprids med växter och växtprodukter. Klimatförändringarna bidrar dessutom till ökad risk för att skadegörare, som tidigare begränsats av låga temperaturer, etablerar sig här.

Film - tre råd om hur du kan undvika att sprida växtskadegörare

Jordbruksverkets information om Internationella växtskyddsåret 2020

Kontaktperson för journalister
Carin Bunnvik
Enhetschef, växtregelenheten
Carin.bunnvik@jordbruksverket.se
Telefon 070-360 36 45

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.