Skip to main content

Start för årets vaccinationer mot mjältbrand vid Omberg

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 08:20 CEST

Genrebild ko, foto: Jordbruksverket

I samband med mjältbrandsutbrottet vid Omberg 2016 vaccinerades betesdjuren som ett led i bekämpningen av smittan. Djur som betar i området kommer att behöva vaccineras mot mjältbrand i minst två säsonger till. Vaccinationerna inför betessäsongen 2018 har inletts under mars månad.

All sanering efter utbrottet 2016 är klar och det är inte farligt för människor att vistas i området på grund av utbrottet.

- Idisslare är betydligt känsligare för mjältbrand än människor och genom att beta blir de mycket mer exponerade. Därför behöver idisslare som betar i området skyddas genom vaccination för att skydda djuren och hindra att nya dödsfall inträffar, säger Maria Lundh på Jordbruksverket.


Nötkreatur och får ska vaccineras

Nötkreatur och får som betar inom vaccinationsområdet vid Omberg under perioden 1 maj - 30 september ska vara vaccinerade mot mjältbrand innan de släpps ut.

Inför säsongen 2018 har Jordbruksverket uppdaterat föreskrifterna som reglerar vaccinationen i området, men vaccinationsstrategin är densamma som användes förra året.

  • Specifika undantag finns för bland annat för diande kalvar och lamm. Kalvar och lamm som är för unga för att vaccineras före betessläpp kan tilläggsvaccineras senare under säsongen. Tilläggsvaccinationen är frivillig.
  • Hästar och getter är också tillåtet att vaccinera på frivillig väg.

Under några veckor från mars till maj kommer Jordbruksverket att ha en tillfällig vaccinationscentral i Ödeshög. Därifrån utgår vaccinationsteamen, som ska vaccinera omkring 3200 nötkreatur och får innan djuren släpps ut på sommarbete.


Mer information

Om vad som gäller och hur vaccinationerna för säsongen 2018 kommer att gå till

Om mjältbrandsutbrottet vid Omberg 2016

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand


Kontaktperson för journalister
Maria Lundh
Enheten för idisslare och gris
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 62 91

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.