Skip to main content

Variation i utvecklingen av marknaderna för kött, ägg och mejeriprodukter

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 14:39 CET

Den svenska marknadsandelen för kött och ägg ökar, men när det gäller mejeriprodukter fortsätter trenden med sjunkande svensk marknadsandel. Foto: Urban Wigert

Flera faktorer påverkade marknadsutvecklingen för animalieprodukter 2019, bland annat en fortsatt förändring av konsumenternas efterfrågan, den svaga svenska kronan, svinpest i Kina och kvardröjande effekter av torkan 2018. En gemensam nämnare var att en ökad andel av köttet och äggen vi konsumerade var producerade i Sverige. Att den svenska marknadsandelen för mejeriprodukter inte ökat som den gjort för kött och ägg, tyder på att mejeriföretagen har svårare än kött- och äggföretagen att öka försäljningen genom att lyfta svenska mervärden.

Det är mycket som påverkar marknaden för svenska animalieprodukter idag:

- debatten om matens miljöpåverkan

 - antibiotika till lantbruksdjur och skillnad i användning mellan länder

- investeringsvilja och lönsamhet i lantbruket

- effekter av torkan 2018, som ökad slakt av kor och kvigor

- svinpesten, ökad EU-export till Kina och stigande grispriser i EU

- mattrender, minskad konsumtion av kött och ökad konsumtion av vegetarisk

- ursprungsmärkning, som blågula märkningar och miljömärkningar

- dagligvaruhandelns exponering av produkter

- vad som serveras i offentliga restauranger

- konsumentprisernas utveckling och disponibel inkomst

- den svenska livsmedelsstrategin, politiska signaler och åtgärder

- en svag svensk krona

Hur mycket kött, ägg & mejeriprodukter äter vi och var kommer de ifrån?
I ett längre perspektiv har förbrukningen av kött stigit samtidigt som den svenska marknadsandelen sjunkit. De senaste åren har dock kurvorna vänt och närmar sig varandra igen. Vi äter mindre kött samtidigt som en större andel är svenskt.

- Konsumenterna fortsätter att reagera på rön om matproduktionens påverkan på klimat och miljö och vi är måna om vår hälsa. Djuretik är viktigt för många konsumenter. Men vi är också pigga på att testa mat som är trendig. Just nu är det hett med vego och det finns konsumenter som därför väljer att byta ut animalieprodukter mot växtbaserat. Den här gruppen kan också återgå till tidigare kostvanor, eller haka på någon ny mattrend. Konsumentundersökningar pekar på fortsatt intresse för både vegetarisk och svensk mat, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Sammantaget minskade förbrukningen av kött 2019 med 2,3 procent eller 2,0 kg till 81,9 kg/capita, vilket är i nivå med förbrukningen 2004. Variationen mellan köttslagen är dock stor. Minskningen var störst för griskött och förbrukningen ligger nu på samma nivå som mitten av 1980-talet. Förbrukningen av matfågel ökade. Vi åt något mindre ägg men förbrukningen har ändå ökat stadigt under flera decennier. För mejeriprodukter varierade utvecklingen, vi konsumerade lite mer ost och smör men mindre mjölk och yoghurt.


Sedan EU-inträdet har framför allt mjölk- och grisköttsproduktionen haft en vikande trend. Produktionen av matfågel, får- och lammkött och ägg har samtidigt ökat. Produktionen av nötkött är idag nästan lika stor som 1995, dock med ett skifte från färre nötkreatur av mjölkras till fler av köttras. Räknat i vikt har en ökad produktion av matfågel vägt upp för de minskningar som skett för griskött och idag är produktionen av de fyra största köttslagen totalt ungefär lika stor som 1995.För kött totalt steg den svenska marknadsandelen till 68 procent 2019, vilket kan jämföras med 99 procent 1994 och bottennivån på 61 procent 2013. Andelen svenska ägg av vår förbrukning steg till 97,5 procent 2019 och det är den högsta nivån sedan slutet av 1990-talet. Vid en omräkning av samtliga mejeriprodukter till mjölkekvivalenter hamnar den svenska marknadsandelen på 70,4 procent, det är en minskning jämfört med 2018 och även fortsättning på en långvarig trend med sjunkande svensk marknadsandel i mejerisektorn.

Mer information
I en kortrapport om animaliemarknadens utveckling 2019 finns mer aktuell statistik och längre analyser av respektive sektor.

Du kan också ta del av alla uppdaterade siffror i Jordbruksverkets marknadsbalanser

Långa serier för veckovis statistik över avräkningspriser finns också

Under respektive animaliesektor på Jordbruksverkets hemsida kommer uppdaterade marknadsrapporter att publiceras i slutet av mars.

Kontaktpersoner för journalister
Åsa Lannhard Öberg
Enheten för handel och marknad
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 52 74, 070-369 73 04

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.