Skip to main content

JP Infonet Förlag lanserar informationstjänsten JP Polisnet för poliser, ordningsvakter och väktare.

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 08:57 CET

Poliser, ordningsvakter och väktare har ett stort behov av att vara ständigt uppdaterade på de lagar och regler som gäller deras arbetsområden. För att vara säker på att agera korrekt i alla situationer krävs vägledning bland domar, förarbeten och lagar.

JP Polisnet omfattar bland annat frågor som rör tillståndsärenden, ordningspolisverksamhet och polisens arbete med förundersökningar. Tjänsten har en daglig nyhetsbevakning och en faktabank där du hittar lagar och regler, förarbeten, domar och beslut samt myndighetsföreskrifter.

I JP Polisnet hittar du också referat av viktiga avgöranden samt analyser skrivna av experter inom området. JP Polisnet är mycket användarvänlig och dokumenten i tjänsten är fullt sökbara med Google som sökmotor.

Exempel på frågor som du kan få svar på i JP Polisnet:

• Vad har polisen för möjligheter och begränsningar när det gäller ingripanden vid ordningsstörningar vid fotbollsmatcher och demonstrationer? • Vilka möjligheter finns det för en väktare att använda tvångsmedel?

• Hur tillämpas regler om offentlighet och sekretess inom polisverksamheten?

• När får polisen hälla ut alkohol som folk bär med sig?

Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag med fler än 25 kvalificerade jurister bland de anställda. Förlaget omsätter idag ca 35 miljoner kronor årligen. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Bifogade filer

PDF-dokument