Skip to main content

JP Infonet lanserar rättsdatabas med EU-domstolens praxis och referat

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 08:48 CET

Nu lanserar JP Infonet sin senaste juridiska informationstjänst inom EU-rätt - JP Rättsfallsnet-EU. Tjänsten är en rättsdatabas som innehåller EU-domstolens domar på svenska samt referat till de flesta av domarna som avkunnats efter september 2013.

JP Rättsfallsnet-EU är ett praktiskt verktyg för dig som arbetar inom alla rättsområden som berörs av EU-rätten. Som bekant går vi mot en utveckling där det blir allt viktigare att följa vad som händer i Bryssel och Luxemburg. Det är numera närmast ett fåtal rättsområden som inte alls påverkas av EU-rätt. Eftersom det ytterst är EU-domstolen som bestämmer hur EU-rätten ska tolkas är det nödvändigt att hålla sig ajour med Domstolens verksamhet och praxis.

EU-domstolens domar uppfattas av många som svårtillgängliga. De uppfattas som svåra att förstå och tolka, delvis på grund av mycket svåra formuleringar men även på grund av att de finns i olika språkversioner. I JP Rättsfallsnet-EU finns i stort sett alla domar sedan 1994 översatta till svenska. De domar som inte översatts finns tillgängliga i annan språkversion.

Referaten i denna portal innebär en lättillgänglig sammanfattning där du snabbt kan se om en viss dom är relevant för just den frågeställning just du behöver besvarad. Från referatet finns sedan en länk till domen i fulltext vilket förenklar fördjupning. Från domarna finns även länk till referaten i förekommande fall. Referaten skrivs av framstående experter inom EU-rätt. 

Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera