Skip to main content

JP Rättsfallsnet visar: Endast 5 av 74 överklagande av vård enligt LVU bifalldes av Sveriges kammarrätter under december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:37 CET

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar socialtjänstens möjlighet att tvångsvis ingripa till skydd för barn och ungdomar. Tvångsvård enligt LVU innebär en inskränkning av de enskilda fri- och rättigheter och kan innebära långtgående ingripanden i familjens liv. Det ställs därför höga krav på rättssäkerheten i sådana fall.

Vid en genomgång av samtliga överklagande av vård enligt LVU under december 2010 visade JP Rättsfallsnet att enbart 5 av 74 överklaganden bifallits. Av de 5 bifallna överklagandena var det endast 3 som medgavs på grund av kammarrättens bedömning i sakfrågan.

Syftet med LVU är att ge ett rättsligt skydd för utsatta barn och att garantera att statens ingripande utövas med laglig grund. Statistiken från december 2010 visar antingen på att det är mycket svårt att överklaga ett beslut om omhändertagande enligt LVU eller på att målen redan är mycket väl utredda innan de når kammarrätterna och att det därmed saknas skäl att göra en annan bedömning än vad som tidigare gjorts.

Om JP Infonet AB
JP Infonet AB grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Bifogade filer

PDF-dokument