Skip to main content

Över 500 beslut av Förvaltningsrätten i Malmö angående ekonomiskt bistånd under perioden 18 augusti till 18 oktober 2010.

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 14:43 CEST

JP Infonet AB har med hjälp av JP Rättsfallsnet kartlagt antalet avgöranden angående ekonomiskt bistånd i Malmö.

Enligt en artikel i Sydsvenskan tidigare i år har antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ökat jämfört med föregående år. Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Enligt lag ska prövningen av ekonomiskt bistånd vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. Detta leder till att många beslut hamnar i rätten.

Malmö kommun har också en av landets högsta kostnader för ekonomiskt bistånd. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL)kunde vid en beräkning av kostnaderna för det ekonomiska biståndet per invånare visas att Södertälje, Eskilstuna och Malmö hade kostnader på över 2500 kronor per invånare under 2009. I jämförelse hade Vellinge, Mörbylånga och Svedala en kostnad på under 200 kronor per invånare.

Kartläggningen av domar i JP Rättsfallsnet visar även på att en stor mängd av besluten rör personer under 25 år. Detta är i linje med SKLs kartläggning som även visade att unga hushåll under 25 år i allt högre grad är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning.

Om JP Infonet AB
JP Infonet AB grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag med fler än 25 kvalificerade jurister bland de anställda. Förlaget omsätter idag ca 35 miljoner kronor årligen. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Bifogade filer

PDF-dokument