Skip to main content

230 fritidspedagoger, lärarstudenter och forskare möts i Jönköping

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 10:14 CET

Den 25 november samlas 230 fritidspedagoger tillsammans med studenter, lärarutbildare och forskare på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Det är startskottet för en seminarieserie som arrangeras av den nystartade forskningsplattformen för fritidshem.

Vid seminariet föreläser forskaren och fritidspedagogen Maud Ihrskog från Högskolan i Borås högskola om vikten av vänskapsrelationer för barns identitetsskapande.

Forskningsplattformen har som uppgift att medverka till en fritidsverksamhet, som vilar på en vetenskaplig grund. Genom att samla forskare och verksamma lärare ska man fånga upp konkreta forskningsfrågor och utveckla kunskap inom det fritidspedagogiska området. Även lärarstudenterna kommer att få bidra genom att t.ex. hjälpa till med datainsamling. Det nordiska nätverk som håller på att ta form kommer också att ge HLK:s lärarstudenter goda möjligheter att göra sin verksamhetsförlagda utbildning på fritidshem i andra nordiska länder.

Inom plattformen har det under året skrivits ansökningar om forskningsmedel, ett nordiskt forskar- och lärarutbildningsnätverk har börjat ta form, en nordisk fritidspedagogisk konferens planernas och under våren kommer forskningscirklar att starta.

Välkomna att besöka seminariet på torsdag den 25 november kl 19-21.

Lokal: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hb 116 (entréplan)

För mer information
Universitetslektor Carin Falkner, carin.falkner@hlk.hj.se

Om forskningsplattformen för fritidshem

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 registrerade studenter, cirka 180 anställda och omsätter 160 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera