Skip to main content

Drygt 24 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2012 13:29 CEST

Hälsohögskolan i Jönköping har beviljats ett stort programstöd på 24, 5 miljoner kronor för forskning runt barns och ungdomars psykiska hälsa. Bidraget är en gemensam satsning från de fyra forskningsråden FAS, FORMAS, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Programmet i Jönköping är inriktat på så kallad longitudinell forskning om ungdomar som kommer följas från 13 års ålder tills dess att de är vuxna och eventuellt vidare. Totalt kommer närmare 2000 ungdomar att ingå i studien. Programmet leds av professor Arne Gerdner och ligger inom Forskningsplattformen Socialt Arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Göteborgs Universitet, institutionerna för Psykologi och Socialt Arbete.

- I forskningen kommer man kunna undersöka samspel mellan arv och miljö, och mellan familjefaktorer och kamratfaktorer, samt deras betydelse för ungdomars livsvillkor, psykiska hälsa och alkohol- och drogbruk, berättar Arne Gerdner.

Övriga forskare som deltar är professor Mats Granlund, Jönköping, samt professor Claudia Fahlke och docent Anette Skårner, Göteborg. Programmet ger möjligheter till nyanställningar av ytterligare sex forskare i Jönköping och Göteborg.

För mer information, kontakta
Arne Gerdner
070-3389097
arne.gerdner@hhj.hj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera