Skip to main content

Ensamma gamla män

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 10:53 CEST

Det finns en vanlig föreställning om att ensamhetskänslor är vanliga bland äldre kvinnor snarare än bland äldre män. Ett första problem med denna föreställning är att ensamhetskänslor inte är särskilt vanliga varken bland män eller kvinnor i Skandinavien. En del undersökningar visar lite mindre låga tal för kvinnor och andra lite mindre låga tal för män. Vi har analyserat flera nationella och lokala undersökningar för att klarlägga skillnader i hur män och kvinnor upplever ensamhet. I flera av undersökningarna följs personer över tid vilket gör det möjligt att se hur ensamheten förändras under åldrandet.

Äldre personer som bor kvar i hemmet i Skandinavien är antingen gifta eller så bor de ensamma och den senare gruppen rapporterar mer ensamhet. Mannen har en underlig fördel i att, två av tre äktenskap upphör genom hans död och om man tar hänsyn till civilståndet försvinner det mesta av ensamhetsskillnaderna mellan män och kvinnor. Men i åldrarna över 80 år rapporterar ensamboende män mera ensamhetskänslor än ensamboende kvinnor. Detta mönster syns ännu tydligare bland personer som är 90 år eller äldre.

Vi tolkar resultaten som en selektionseffekt och att äktenskapet står för olika saker för män och kvinnor. Överlevande män tillhör inte sällan arbetarklassen och de har sämre hälsa, medan kvinnorna som bor ensamma är en mera blandad grupp socialt och hälsomässigt. Det kan också finnas en skillnad i betydelsen av äktenskapet, som färgar av sig på hur män och kvinnor ser på sin situation. Männen har ofta hustrun som sin enda förtrogna medan kvinnorna har ett bredare socialt nätverk och kan i vissa fall rent av se sitt liv i ensamhet som en lättnad.

Läs mer om professor Bo Malmbergs forskning www.hhj.hj.se/doc/4881
Läs mer om professor Gerdt Sundströms forskning www.hhj.hj.se/doc/4883

Ytterligare information lämnas av:
Bo Malmberg, mobil: 0768-25 52 23

---------

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy