Skip to main content

EU-ministermöten i miljödiplomerade lokaler

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 14:44 CEST

Den 1 juli 2009 tar Sverige över ordförandeskapet för EU och de första informella ministermötena äger rum i Jönköping den 6-9 juli. Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) - dit mötena vid Högskolan i Jönköping är förlagda - är en fackhögskola där man aktivt satsar på hållbar utveckling.

Sedan 2006 är skolan miljödiplomerad via Jönköpings kommun. Miljödiplomeringen gäller för ett år i taget och omprövas varje år. Ett antal kriterier måste vara uppfyllda för att få godkänt, bland annat gällande lokaler, kontor, inköp, källsortering och transporter. Enligt kraven för miljödiplomering ska också personalen genomgå utbildning inom området,

Även inom de utbildningar som ges vid Högskolan för lärande och kommunikation märks det att man tar frågor kring hållbar utveckling på allvar. Här ges bland annat ett utbildningsprogram; "Globala studier - inriktning internationellt arbete" där tre dimensioner av hållbar utveckling behandlas ingående. För alla lärarstudenter ingår en grundläggande kurs om globala miljö- och överlevnadsfrågor. Kursen tar upp globala perspektiv på hållbar utveckling och den ges även på engelska för internationella studenter. HLK erbjuder också flera fristående kurser inom miljöområdet; till exempel Hållbar utveckling, A good future without cheap oil, Globala miljö- och rättvisefrågor och Ekologi.

I en ny avhandling har Ellen Almers (filosofie doktor i didaktik) studerat vad det är som gör att vissa ungdomar blir så starkt engagerade i miljö och rättvisefrågor. Avhandlingen innehåller levnadsberättelser om tre unga människor med ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor.

Ett viktigt framsteg inom forskning kring hållbar utveckling är starten av den Nationella forskarskolan för utbildning och hållbar utveckling, Graduate School in Education and Sustainable Development, GRESD. Forskarskolan är en samverkan mellan nio lärosäten varav Högskolan i Jönköping, genom HLK är ett. Forskningsmedel kommer främst från Vetenskapsrådet men även regionala projektmedel har erhållits för en doktorand med placering vid HLK.

Läs mer om HLK:s miljöarbete på www.hlk.hj.se/doc/5818

Ytterligare information lämnas av:
Gunnar Gunnarsson, administrativ chef, Högskolan för lärande och kommunikation, telefon: 036-101502, mobil: 070-5309575, e-post: gunnar.gunnarsson@hlk.hj.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy