Skip to main content

Forskningsanslag till Hälsohögskolan från Barncancerfonden

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 13:14 CET

Docent Karin Enskär och professor Mats Granlund vid Hälsohögskolan i Jönköping har tilldelats forskningsanslag på sammanlagt 800 000 kr från Barncancerfonden för projektet Hälsa hos barn (1-6 år) med cancer.

Studien bygger på användandet av WHO:s hälsoklassifikationssystem IFC-CY, vilket ger en helhetsbild av barns hälsa och möjliggör internationella jämförelser. Enskärs och Granlunds studie berör barn i åldersgruppen 1-6 år, som det idag endast finns sparsamt med forskning om trots att insjuknandet av cancer är högst i denna åldersgrupp bland barn.

Enskär och Granlund kommer i studien att besvara följande frågor:

  • Hur ser barnens hälsa ut med avseende på kroppsstrukturer, kroppsfunktioner, aktivitet, delaktighet, samt miljö- och omgivningsfaktorer?
  • Hur förändras barnens kropp, aktivitet, delaktighet och miljö under sjukdomens förlopp?
  • Hur ser barnens kropp, aktivitet, delaktighet och miljö ut i jämförelse med friska barn och barn med Diabetes typ 1?

Tjugofem barn som insjuknar i en cancerdiagnos vid barncancerklinikerna i Göteborg, och deras föräldrar, kommer erbjudas att delta. De deltagande barnen matchas därefter mot friska barn. Dessutom kommer resultaten att jämföras med barn med Diabetes typ 1.

- Det känns mycket roligt att Barncancerfonden beviljat medel till detta spännande och angelägna forskningsprojekt. Förhoppningen är att genom denna forskning förbättra vård och behandling så att livet kan underlättas för barn med cancer i förskoleåldern och deras familjer, säger Karin Enskär.

Karin Enskär är även medsökande i forskningsprojektet Tonåringar och unga vuxna (15-25 år) med cancerdiagnos – utvärdering av vården i Sverige. Projektet drivs av medicine doktor Marianne Jarfelt vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och har beviljats sammanlagt 600 000 kr i anslag från Barncancerfonden.

Ytterligare information lämnas av:
Karin Enskär, mob: 070-7191545

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.