Skip to main content

Kontinuitet bland personal skapar trygghet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 10:26 CET

Alltmer medicinteknik förekommer inom palliativ vård i hemmet. Hantering av medicinteknik fordrar kontinuitet bland personal vilket skapar trygghet för patienter och närstående. Detta visar Berit Munck i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

 

En alltmer åldrande befolkning innebär ett ökat antal personer med omfattande hälsoproblem och därmed ett större behov av palliativ vård. Flertalet patienter med allvarlig sjukdom önskar få vård i hemmet i livets slut vilket innebär att även medicintekniken följer med patienten till hemmet. Vanligt förekommande medicinteknik i hemmet är smärtpumpar, nutritionspumpar, dialys och syrgasutrustning.

Berit Muncks avhandling består av fyra delstudier där det övergripande syftet var att undersöka och beskriva hur medicinteknik uppfattas av patienter, närstående och distriktssköterskor inom palliativ vård i hemmet. Intervjuer ägde rum med nio närståendevårdare om situationer som påverkade deras möjligheter att hantera palliativ vård i hemmet, samt 15 patienter, 15 närstående och 16 distriktssköterskor om deras uppfattningar av medicinteknik inom palliativ vård i hemmet.

Användarna av medicintekniken innehar en skiftande kunskap samtidigt som hemmet är en oförutsägbar miljö. Detta kan leda till osäkerhet och otrygghet vilket i sin tur kan äventyra patientsäkerheten. När vårdaren uppvisar en trygghet i hanteringen av medicinteknik kan detta förmedlas till patient och närstående som kan bli mer delaktiga i vården.

- Avhandlingen visar på trygghetens betydelse när medicinteknik förekommer inom palliativ vård i hemmet, säger Berit Munck. Hantering av medicinteknik fordrar kontinuitet bland personal vilket skapar trygghet för patienter, närstående och distriktssköterskor.

Berit Munck försvarar sin doktorsavhandling “Medical technology and its impact on palliative home care as a secure base experienced by patiens, next-of-kin and district nurses" den 2 december klockan 13:00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan.

Välkommen!

För mer information, kontakta
Berit Munck
036-10 12 34
berit.munck@hhj.hj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy