Skip to main content

Nedskärningar i den offentliga äldreomsorgen uppvägs av minskande hjälpbehov och ökande anhöriginsatser

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 08:54 CEST

Birgitta Lundin-Östblom, tfn 036-10 11 95

Tre tendenser inom äldreomsorgen har väckt oro på senare år:
• den minskning som kan iakttas i de flesta former av service för äldre
• de stora lokala skillnaderna i omsorgen
• att anhöriga gör allt mer för gamla närstående.

För att utvärdera betydelsen av detta har Bo Malmberg och Gerdt Sundström vid
Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping, samarbetat med kollegor i
USA. Samarbetet har bland annat inneburit att intervjuuppgifter från äldre i början av
1990-talet och år 2000 har kopplats samman med statistiska uppgifter om
äldreomsorgen i de kommuner där de bodde.

En analys av statistiken och intervjuuppgifterna visar att den offentliga
äldreomsorgen hållit ställningarna ganska väl även om det skett en del nedskärningar.

I mycket stor utsträckning får hjälpbehövande äldre hjälp från både offentlig omsorg
och omsorg som ges av anhöriga. Lokala olikheter i offentlig omsorg och
anhörigomsorg beror huvudsakligen på att de äldres hjälpbehov varierar, något som
inte är känt tidigare.

Nedskärningarna i samhällets äldreomsorg har ersatts med att anhöriga gör allt fler
insatser. Det verkar också som att äldre i större utsträckning klarar sig själva vilket
även gör att hjälpbehovet har minskat. Med de uppgifter som finns är det dock svårt
att bedöma eventuella förändringar i kvaliteten av omsorgen till äldre.

Slutsatserna har just presenterats i en artikel i den vetenskapliga engelska
tidskriften Ageing & Society (Vol. 27, No. 3, s. 511-532) med titeln How equitable is
Sweden’s changing care-mix? Linking individual and regional characteristics over
time Författare är professor Adam Davey, Temple University, Philadelphia, dr Jyoti
Savla och professor Steven Zarit, The Pennsylvania State University och
professorerna Bo Malmberg och Gerdt Sundström, Institutet för gerontologi,
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.

För ytterligare uppgifter kontakta Gerdt Sundström tel 036-10 13 17.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy