Skip to main content

Nyckelfaktorer för framgångsrikt förbättringsarbete inom länets radiologi

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 09:00 CEST

Ett förbättringsprojekt inom länets radiologiska verksamhet lades fram i en masteruppsats vid Hälsohögskolan i Jönköping i början av sommaren.

Studien följde processen patienter med misstänkt koloncancer och hur ledtiden från kontakt till diagnos skulle kortas. Syftet med studien var att finna indikatorer som är avgörande för ett lyckat förbättringsarbete.

Ett tvärprofessionellt länsövergripande team studerade processen och dess ledtider, för att identifiera förbättringsområden. Ett särskilt redskap för att åskådliggöra behov och kapacitet togs fram för att möjliggöra snabbare reaktioner vid variation i efterfrågan.

En fokusgruppsintervju visade på fyra viktiga faktorer för framgångsrikt förändringsarbete; kommunikation, engagemang, patientfokus och kontext. Dessutom framkom att tillgång till relevant data var av stor vikt, både för att kunna förändra och leda verksamheten. Andra saker som behöver stärkas är en tydligare rollfördelning, utbildning inom förbättringskunskap samt arbetet i tvärprofessionella team inom vården.

 

För mer information, kontakta:
Anna Österström, utvecklingsstrateg,
Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län,
Tel: 036-322331, Mejl: anna.osterstrom@lj.se

Oskar Löfgren, länschef radiologi,
Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län,
Tel: 036-322438, Mejl: oskar.lofgren@lj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare bildades 2009 i samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län samt länets tretton kommuner.
Vår ambition är att fungera som ett nationellt och internationellt forum för forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy