Skip to main content

Pensionärens delaktighet ger bättre förutsättningar för förbättringsarbete

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 09:33 CEST

Aktivt deltagande av pensionärer i förbättringsarbeten gav bättre förutsättningar att lyckas. Det är dock viktigt att pensionärerna bjuds in redan från början. Detta visar en masteruppsats som lades fram vid Hälsohögskolan i Jönköping i början av sommaren.

Själva studien studerar ett lokalt så kallat coachprogram inom vård och omsorg i de högländska kommunerna och Landstinget i Jönköpings län. Deltagare i studien var förutom pensionärer, blivande och erfarna coacher samt coachprogrammets planeringsgrupp.

Andra viktiga faktorer för förbättringsarbete som framkom i studien är att utgå från ett lösningsfokuserat förhållningssätt, jobba med nätverk och att skapa en förståelse för systemet man verkar i. Dessa faktorer var enligt studiens resultat viktigare än de förbättringsverktyg som användes i coachprogrammet, till exempel mätningar av olika slag.

För mer information, kontakta:
För mer information om studien eller coachprogrammet på Höglandet, kontakta
Nicoline Vackerberg, verksamhetsutvecklare vid Landstinget i Jönköping, Höglandssjukhuset,
Tel: 0381-35127 och e-post: nicoline.vackerberg@lj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare bildades 2009 i samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län samt länets tretton kommuner.
Vår ambition är att fungera som ett nationellt och internationellt forum för forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy