Skip to main content

​Sjukvårdsteam förbättrar vården – ny avhandling från Jönköping University

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 08:00 CET

Att låta sjukvårdsteam delta i kvalitetsförbättringsprogram kan ge bättre vård. Det visar Anette Peterson vid Jönköping University som i sin avhandling har undersökt hur tre kvalitetsförbättringsprogram bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Inom hälso- och sjukvården pågår en ständig utveckling genom ny forskning, nationella riktlinjer och vårdprogram. Men det har visat sig svårt att omsätta ny kunskap i den praktiska vårdens vardag.

– Detta resulterar i att en stor mängd patienter inte får den vård och behandling de borde få. Resultaten i min avhandling kan bidra till hur nationella kvalitetsregister kan användas i systematiskt förbättringsarbete. De kan även ge underlag till vilka faktorer som är viktiga för att lyckas, förklarar Anette Peterson.

Syftet med avhandlingen var att undersöka om och hur systematiskt förbättringsarbete med stöd från nationella kvalitetsregister kan bidra till kvalitetsförbättringar inom hälsa- och sjukvården.

Anette Peterson har analyserat tre olika kvalitetsförbättringsprogram för att se om det går att förbättra följsamheten till nationella riktlinjer och därmed förbättra vård och behandling för patienter. Kvalitetsförbättringsprogrammen bygger på att team samlas till ett antal lärandeseminarier där teamen får lära sig förbättringsmetoder och planera för sitt förbättringsarbete. Förbättringarna genomförs sedan på hemmaplan. Programmet pågår under cirka 18 månader och innehåller fyra lärandeseminarier och två uppföljningsseminarier. I det första programmet arbetar teamen med förbättringar i den akuta processen i samband med hjärtinfarktvården, i det andra programmet med vuxna med diabetes, och i det tredje programmet med barndiabetes.

– Jag kunde se förbättringar i samtliga program, men de olika programmen har olika utmaningar. Resultaten visar också att kvalitetsregister är ett bra stöd i förbättringsarbetet, säger Anette Peterson.

Anette Peterson försvarade framgångsrikt sin avhandling Learning and understanding for quality improvement under different conditions den 18 december 2015.

För mer information, kontakta
Anette Peterson
anette.peterson@ju.se

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.