Skip to main content

Skolk - en form av socialt utanförskap

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2013 08:54 CEST

Avsaknad av vuxenstöd, relationer och utmaningar i skolan kan vara anledningar till ett utanförskap och förklaring till varför en elev skolkar. Vilka krafter som drar eleverna antingen bort från skolan eller mot delaktighet i skolan är något som Anne-Sofie Strand undersökt i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Det övergripande syftet med Anne-Sofie Strands avhandling Skolk ur elevernas och skolans perspektiv - en intervju- och dokumentstudie var att kritiskt undersöka i vilken riktning systemkrafterna i skolsystemet drar eleverna. Med systemkrafter avses företeelser  inom och utanför skolan som kan inverka på elevernas fungerande i skolsystemet, till exempel skolans dokumentation, skolklimatet (skolans atmosfär med attityder på olika nivåer) eller elevernas relation till skolpersonalen, andra elever samt elevhälsoteamet. Systemkrafterna verkar antingen i riktning mot att öka elevernas delaktighet i skolarbetet eller i riktning bort från skolan.

-  Villkoren för innanförskap är inte alltid klart uttalade, vilket försvårar delaktigheten för vissa elever. Baserat på ett hälsoperspektiv är det viktigt att försöka hitta de krafter som främjar elevernas välmående i skolsystemet, säger Anne-Sofie Strand.

Slutsatserna pekar på att flera systemkrafter, som enligt resultatet drar elever bort från skolan, skulle kunna förändras till krafter, som drar eleverna i riktning mot delaktighet i skolarbetet.

-  Att skapa bättre relationer, både mellan lärare och elever men också mellan eleverna, är ett exempel på hur systemkrafter kan bli positiva krafter. Ett annat är en strukturering av undervisningsupplägget med tydliga instruktioner, förklaringar och stöd samt utrymme för snabbare studietakt för de elever som idag är uttråkade att lyssna på det de redan kan. Ytterligare åtgärder kan vara uppföljning av tidigare stadiers skoldokumentationer. Förbättras nämnda områden kan de utgöra systemkrafter som samverkar för att dra elever till skolan istället för tvärtom, förklarar Anne-Sofie Strand.

Eftersom skolan ofta betraktas som en spegelbild av samhället, kan resultaten ha relevans även för andra system utanför skolsystemet.


Tisdagen den 14 maj försvarar Anne-Sofie Strand sin avhandling Skolk ur elevernas och skolans perspektiv. En intervju- och dokumentstudie. Disputationen äger rum kl 13.00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping. Opponent är Professor Héctor Pérez Prieto, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads Universitet.


För mer information kontakta:
Anne-Sofie Strand
Mobiltelefon: 070-5547103
E-post: stas@hhj.hj.se.

Länk till avhandling.


Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de fyra forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, ADULT samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 300 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.