Skip to main content

Studenter vid Göteborgs universitet och KTH vinnare i uppsatstävling om livslångt lärande

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 16:39 CEST

De två vinnande bidragen är “Leading learning: A managerial perspective on promoting team learning in a software development company” av Sivan Bapir och Kajany Varatharajah och “Strategier som främjar elevers lärande – en studie om hur matematiklärare kan uppfatta studieteknik” av Johanna Petrén och Linnea Stenberg.

För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande inrättat en uppsatstävling.Tävlingen är öppen för studenter vid svenska universitet och högskolor. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. De två vinnande bidragen belönas med 10 000 kr vardera.

Den 2 september utsågs 2014 års vinnande bidrag. Det ena bidraget är skrivet av Sivan Bapir och Kajany Varatharajah vid KTH. Det andra bidraget är skrivet av Johanna Petrén och Linnea Stenberg vid Göteborgs universitet. Utöver att dessa uppsatser uppfyllde alla formella bedömningskriterier och höll en hög akademisk kvalitet, så ger de också betydelsefulla och direkta bidrag till forskningsfältet livslångt lärande.

Sivan Bapir och Kajany Varatharajah har undersökt vilken typ av ledarskap som främjar arbetsgruppens lärande. De har gjort sin studie inom ett affärsområde i telekommunikationsföretaget Ericsson. En av slutsatserna är att ledare som vill främja lärande bör belöna lärande, stödja gruppen/teamet, avsätta tid, bemyndiga individerna i gruppen och fungera som rollmodell. Dessa fem faktorer stöder gruppens lärande som i sin tur bidrar till en lärande organisation.

Johanna Petrén och Linnea Stenberg har undersökt studieteknikens roll i matematikundervisningen. Utgångspunkten har varit att identifiera strategier som främjar elevernas förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Johanna och Linnea har studerat lärares uppfattningar om begreppet studieteknik och hur didaktiska begränsningar och möjligheter påverkar hur studieteknik kan integreras i matematikundervisningen.


Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande, kommunikation, internationellt arbete och personalvetenskap. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Skolnära forskning. HLK har cirka 3700 studenter och cirka 140 anställda (2013).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.