Skip to main content

Svalt intresse på Gotland för digital-TV men problemfri övergång

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 14:06 CEST

Informationschef Berit Wall
Tfn 036-15 77 09 Mobil 0709-52 77 09
E-post: berit.wall@hj.se

Önskas ytterligare information kontakta
Madielene Wetterskog 0702-207 212
Lars-Åke Engblom 0708-79 62 79
Karl Erik Gustafsson, 0707-800 601


Högskolan i Jönköping följer genom en studie övergången till digital-TV på Gotland.
En första intervjuomgång genomfördes i juni i god tid före övergången och en andra vid övergången i september. En tredje omgång görs i början av nästa år.

Varje gång deltar 400-500 gotlänningar. Nu föreligger resultaten av de två första omgångarna.
Den dominerande uppfattningen före omläggningen var att den drevs på av statsmakterna och kommunen. Denna åsikt blev alltmer dominerande bland gotlänningarna under övergången. Då klarlades också i lokalpressen att det var myndigheterna på Gotland som erbjudit Gotland som experimentområde.

Helt logiskt ansåg gotlänningarna därför att staten borde stå för kostnaderna, eventuellt tillsammans med TV-kanalerna, eftersom de tillsammans skulle göra de största vinsterna:
kostnaderna för kanalerna minskar och samhället sparar energi. Efter övergången konstaterade gotlänningarna att de själva fick stå för allt. De drabbades av nackdelarna och fick bära alla kostnader.
Gotlänningarna konstaterade dock att de som väntat fick bättre bildkvalitet. Erbjudanden om fler kanaler var också väntade men där visade man återhållsamhet, trots att
själva övergången blev något billigare än man trott. För de flesta stannade den under 1 000 kronor. En tredjedel tecknade inget abonnemang, en tredjedel valde det billigaste
alternativet och en tredjedel valde ett månadsabonnemang på mer än 200 kronor.

I stort sett ansåg gotlänningarna att själva övergången praktiskt sett blev problemfri. Det gick bättre än de väntat.

Slutbilden från de två första intervjuomgångarna är att intresset på Gotland för digital-TV visade sig vara svalt. En tredjedel tyckte att det var bra med bytet till digital-TV, en
tredjedel ansåg att det var dåligt och en tredjedel valde att svara ”varken bra eller dåligt”.

Forskargruppen vid Högskolan i Jönköping består av doktoranden Madielene Wetterskog och professorerna Lars-Åke Engblom, Karl Erik Gustafsson och Robert Picard. Gotlandsstudien är internationellt sett en unik studie av ett byte från ett mediesystem till ett annat.

Högskolan i Jönköping bedriver grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt uppdragsverksamhet genom fyra
fackhögskolor: Hälsohögskolan (HHJ), Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Ingenjörshögskolan (ING) och
Internationella Handelshögskolan (IHH), med stöd av Högskoleservice (HS). Högskolan har cirka 9 000 registrerade
studenter, cirka 700 anställda och omsätter 562 mkr.
Högskolan i Jönköping, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Högskoleområdet, Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
TFN (vx) 036-15 77 00 • FAX 036-15 77 18 • E-POST info@hj.se • www.hj.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera