Skip to main content

Tvärvetenskaplig internationell konferens vid Jönköping University

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2019 15:47 CEST

Konferensen - MuDD2019 - behandlar kritiska frågor kring flerspråkighet, mångfald och demokrati. Den riktar sig till internationella och nationella forskare i akademien och till olika samhällssektorer. Konferensen - som har fått stöd av Vetenskapsrådet - arrangeras av forskningsgruppen CCD och hålls den 8–10 april på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Avsikten med konferensen är att diskutera och debattera flerspråkighet och mångfald. Nationen som enspråkig och som representant för en kultur är fortfarande en utbredd föreställning. Den nuvarande situationen i europeiska länder har förändrat denna bild och MuDD-konferensen lyfter fram de utmaningar som västvärlden står inför i och med demografiska, språkliga och kulturella förändringar.

Bland konferensens inbjudna gäster finns talespersoner för kulturområden där flerspråkighet och mångfald är normalt sedan århundraden. Tillsammans ska konferensdeltagarna bidra till att finna svar på frågor som relaterar till delaktighet, integration och lärande för alla studenter. Detta har varit prioriterade områden inom utbildning och forskning under de senaste decennierna och blivit än mer synligt - och därmed utmanande - under de senaste årens förändringar i samband med invandring och digitalisering. Ett ytterligare fokus är lärande i och utanför skola, till exempel i yrkesliv och i digitala arenor. Denna dimension behöver lyftas fram för att främja utveckling av högre utbildning i samklang med samhällsutvecklingen.

MuDD2019 är en del av en konferensserie som CCD (Communication, Culture and Diversity)organiserar sedan 1998 med forskning om kommunikation, mångfald, identitet och lärande på agendan. CCD:s internationella arbete med att främja kommunikation, kultur och mångfald i en föränderlig digitaliserad värld har pågått sedan 1990-talet

- Det är otroligt roligt att forskare från vitt skilda discipliner och kontinenter ska medverka i denna viktiga internationella konferens. Det ger oss en möjlighet att diskutera brinnande frågor på ett djupare plan, få inspiration och förhoppningsvis se framsteg inom området, säger Sangeeta Bagga-Gupta, Professor i pedagogik och huvudansvarig för konferensen.

Under konferensens första två dagar ligger forskning i blickpunkten. Ett 50-tal forskare, inklusive internationella doktorander som läser en forskarutbildningskurs vid Högskolan i Lärande och Kommunikation, deltar. Aktiviteterna under konferensens sista dag är utformade för en tvärsektoriell publik. Den sista dagen på den internationella konferensen MuDD2019 är organiserad för att verksamheter runtom i Jönköping och andra regioner i Sverige ska kunna dra nytta av pågående forskning. Sista dagen arrangeras inom ramen för DoIT - Delaktighet och Inkludering Tankesmedja, som är CCD-miljöns brygga ut i samhället. Örebro Länsteater och Riksteater (se www.ju.se/ccd/doit) är ett nav i DoIT och fungerar som samordnare mellan forskning och sektorer i samhället.

­­- Genom att de inbjudna föreläsarna representerar en stor variation av teman, verksamheter, förutsättningar, samt talade och tecknade språk, erbjuds möjligheter till dialog för att främja arbetet med mångfald, flerspråkighet och demokrati hos oss i Sverige, säger Ylva Lindberg, docent i litteraturvetenskap och senior leader för CCD forskningsmiljön.

- Flera svenska teckenspråkstolkar är på plats för att möjliggöra kommunikation, tillägger Elisabet Sandblom, universitetslektor i tyska och medansvarig för konferensen.

För mer information, kontakta:

Sangeeta Bagga-Gupta (Professor i pedagogik och huvudansvarig för konferensen),
telefon 036-10 14 19, mejl Sangeeta.Bagga-Gupta@ju.se

Elisabet Sandblom (Universitetslektor tyska, utbildningsledare, filosofie doktor, medansvarig för konferensen), telefon 036-10 14 47, mejl Elisabet.Sandblom@ju.se

Ylva Lindberg (Docent i litteraturvetenskap, senior leader för CCD, och medansvarig för konferensen),
telefon 036-10 14 95, mejl Ylva.Lindberg@ju.se

Läs mer om MuDD2019

Program 8-9 april

Program 10 april

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.