Skip to main content

Vardagliga resmöjligheter – betydelsefullt för hälsa på äldre dar

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 08:41 CEST

Individens syn på sin egen hälsa påverkar personens egna transportmöjligheter. Detta visar Sofi Fristedt i en doktorsavhandling i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Vardagliga resmöjligheter främjar delaktighet i aktiviteter utanför den egna bostaden för äldre. Detta i sin tur påverkar hälsa och välbefinnande på ett positivt sätt. På äldre dar kan dock dessa resmöjligheter av olika skäl begränsas. I doktorsavhandlingen ”Occupational participation through community mobility among older men and women” utforskar Sofi Fristedt vardagliga resmöjligheter ur ett aktivitetsperspektiv och belyser tänkbara faktorer som underlättar eller hindrar äldre personers delaktighet i aktiviteter genom dessa resmöjligheter.

- Jag kom fram till det något förvånande resultatet att individens syn på sin egen hälsa påverkade förmågan att transportera sig bortom gångavstånd. Det spelar således större roll hur man tar det än hur man har det, säger Sofi Fristedt. 

Avhandlingen visar att såväl buss som bil kunde ge tillfredsställande resmöjligheter. En nackdel med att vara beroende av buss, var dock att vissa komplicerade resor med ett eller flera byten fick väljas bort.

Doktorsavhandlingen visar även att tillgänglighetsåtgärder inte alltid är tillräckliga för att stödja fortsatt vardagligt resande på äldre dar. Trots anpassad kollektivtrafik var på- och avstigning av bussar ett stressande moment, och till och med ett avgörande skäl att sluta åka buss. Denna stress var i många fall förknippad med busschaufförers och andra passagarares beteende.

- Tillgänglighetsåtgärderna bör inte bara fokusera på att anpassa miljön till människors och gruppers generella funktion och förmåga. Man bör även uppmärksamma och underlätta de aktiviteter som ska utföras under färdvägen. Då kan goda transportmöjligheter för äldre skapas vilket främjar socialt inkluderande och hälsofrämjande delaktighet utanför den egna bostaden, säger Sofi Fristedt.

Doktorsavhandlingen ”Occupational participation through community mobility among older men and women” framläggs till offentlig granskning fredagen den 12 oktober, kl 13:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping.

Välkomna!

För mer information, kontakta
Sofi Fristedt
Mobil: 070-641 53 90
sofi.fristedt@hhj.hj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de fyra forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, ADULT samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy