Skip to main content

Verktyg för återhämtning efter intensivvård

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 08:42 CEST

Att vara kritiskt sjuk och vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är en traumatisk händelse som påverkar individens liv både under och efter sjukdomsperioden. I en avhandling från Hälsohögskolan i Jönköping beskriver Eva Åkerman olika verktyg som intensivvården kan använda för att bedöma och hjälpa patienten under återhämtningsprocessen.  

Det första steget i patientens återhämtning är när de lämnar IVA. Många patienter har fysiska och psykosociala problem under återhämtningsprocessen och det är inte alltid möjligt för patienten att återgå till samma liv som innan insjuknandet. Intensivvårdens ansvar slutar inte när patienten lämnar IVA utan fortsätter även under patientens återhämtning. Uppföljning efter vårdtiden på IVA är en viktig del i patientens återhämtning och en del i uppföljningen är en dagbok som ska hjälpa patienten att fylla i minnesluckor och som kan vara ett hjälpmedel för patienten.

Syftet med avhandlingen var att beskriva och undersöka användningen av och innehållet i IVA-dagböcker, samt att utveckla och testa ett frågeformulär för att kunna upptäcka och följa IVA-patientens fysiska och psykosociala problem under återhämtningsprocessen.

IVA-dagboken undersöktes och frågeformuläret 3-set 4P utvecklades som kan användas för att identifiera vilken patient som har behov av uppföljning, när detta behöver ske och hur länge patienten behöver uppföljning.  

- IVA-dagböcker är vanligt förekommande på IVA i Sverige och det vanligaste syftet med att skriva dagbok är att hjälpa patienten att minnas och ge patienten tid tillbaka, berättar Eva Åkerman.

Resultat från avhandlingen visar att frågeformuläret 3-set 4P kan användas som ett hjälpmedel för att identifiera vilka fysiska och psykosociala problem patienterna har samt deras uppföljning efter IVA-vårdtiden.  

- Slutsatsen är att patienter som varit utsatta för trauma och varit kritiskt sjuka har behov av att skapa en egen individuell berättelse över vad som hände och sätta upp realistiska mål för återhämtningen. IVA-dagboken och ett uppföljande besök på en post-IVA mottagning är ett hjälpmedel i denna process, förklarar Eva Åkerman.

Idag saknas riktlinjer för IVA-dagbok och uppföljning av patienter som vårdas på IVA men det finns ett behov att utveckla sådana riktlinjer för att undvika att det är slumpen och resurstillgången som avgör vilka patienter som får verktyg och hjälp till återhämtning. Resultaten från denna avhandling kan vara ett hjälpmedel i utvecklingen av dessa riktlinjer.

Avhandlingen Assessment and tools for follow-up of patients’ recovery after Intensive Care försvaras fredagen den 11 maj 2012, kl 10.00. Disputationen äger rum i Kvinnoklinikens Aula plan 3, Skånes Universitetssjukhus Malmö. Opponent är professor Ewa Idvall, Malmö Högskola.

För mer information kontakta
Eva Åkerman,
Telefon 040 337606
Mobil: 0707790593
e-post: eva.akerman@skane.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera