Skip to main content

Nytt EBIT rekord för JYSK Sverige och tillfredsställande JYSK Nordic resultat

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 07:48 CET

JYSK Nordic, som täcker 15 av länderna där JYSK gruppen har butiker har nu publicerat resultatet för 2010/2011.

Resultatet täcker butikerna i de Nordiska länderna, Central Europa, Holland, England samt Kina. Resultatet täcker därmed 15 av länderna där JYSK har butiker.

Resultatet innefattar inte butikerna i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Spanien eller Italien som drivs av JYSK Nordics systerbolag Dänisches Bettenlager, med huvudkontor i Flensburg. JYSK Franchise och övriga företag i JYSK Holding A/S är inte heller inkluderade i resultatet.

Räkenskapsåret avslutades den 31 Augusti 2011

EBIT för JYSK Nordic är i huvudsak oförändrat med DKK 861.3 miljoner jämfört med DKK 863.4 miljoner 09/10. Resultatet anses tillfredsställande och i linje med förväntningar - särskilt i betraktning av det rådande finansiella klimatet.

Resultatet efter skatt var DKK 575.2 miljoner jämfört med DKK 627.4 miljoner 09/10. Anledningen för tillbakagången är att financial items har minskat med DKK 41.8 miljoner, primärt som följd av intern ränta på finansiella lån för JYSK Holding A/S i de finska räkenskaperna, samt ökade räntebetalningar i Polen till finansiering av expansionen av distributionscentret i Radomsko med DKK 16.5 miljoner. Det har lett till att skatten på årets resultat har ökat med DKK 8.2 miljoner.

Den samlade nettoomsättningen har ökat med 8.1%, delvis som följd av att valutakursen mellan SEK och DKK ökat med 9.3% under året, NOK med 3.6% och den Polska Zloty med 2.4%. Med oförändrade valutakurser hade den samlade nettoomsättningsökningen varit 4.7%

EBIT för JYSK Sverige AB har för andra året i följd blivit rekordhögt. Ökningen från 341.2 miljoner till 360.6 miljoner anses tillfredsställande, särskilt då den svenska detaljhandeln haft en svag utveckling.

JYSK har under året öppnat butiker i ett nytt land, Serbien.

Expansionen inom hela JYSK gruppen är fortsatt hög, och under året har 150 nya butiker öppnats. JYSK gruppen har en samlad omsättningen om DKK 18.5 miljarder, 17.000 medarbetare, 1900 butiker och 6 distributionscenter.

Antalet nya butiker och medarbetare är på en historiskt hög nivå, och JYSK förväntar att under 2012 nå ännu en milstolpe med öppningen av butik nummer 2000

JYSK GROUP har sitt ursprung i Skandinavien: den första butiken öppnades i Danmark 1979. Idag har JYSK GROUP över 2400 butiker och 20000 anställda i 45 länder. I Tyskland och Österrike är namnet Dänisches Bettenlager – och JYSK i resten av världen. JYSK GROUP strävar efter att etablera sig i hela världen med ett bra erbjudande för alla. Ägaren och grundaren av JYSK GROUP är Lars Larsen som också är ägare till möbelkedjorna Bolia.com, IDE möbler och ILVA – samt ett antal andra företag. Omsättningen för LARS LARSEN GROUP är 3,4 miljarder euro.