Skip to main content

Ny ledning för K-rauta och Onninen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 15:50 CEST

Gemensam ledningsgrupp för K-rauta AB och Onninen AB med fokus på tillväxt.
För att möjliggöra en fortsatt tillväxtstrategi fortsätter integrationen mellan K-rauta och Onninen. Detta görs genom att skapa en gemensam struktur med en gemensam ledningsgrupp från och med den 17 oktober 2016. Denna struktur ger en unik möjlighet för Onninen och K-rauta att arbeta ihop på en övergripande nivå och därmed utveckla försäljningen genom våra två skilda varumärken och bolag, Onninen och K-rauta.

Johan Wiklund blir ansvarig för den övergripande verksamheten i Sverige. Tillförordnat för B2B försäljningen Onninen i Sverige är Jacob Lienhart. Stefan Pageryd fortsätter som ansvarig för B2B- försäljningen inom K-rauta AB. Charlotte Wernros blir ansvarig för B2C- verksamheten i Sverige. Jacob Lienhart kommer att tillträda som tillförordnad VD för Onninen AB i Sverige.

K-rauta & Onninen – En lyckad kombination för våra professionella kunder.
”Vi är väldigt positiva till förändringen som innebär att vi skapar en gemensam ledningsgrupp som har som uppgift att leda och utveckla de två varumärkena Onninen och K-rauta.” säger Johan Wiklund övergripande ansvarig i Sverige.

Conny Dyrenäs, idag VD för Onninen AB i Sverige, har i samband med omorganisationen valt att lämna företaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wiklund
070-431 69 60
johan.wiklund@k-rauta.se

Jacob Lienhart
08-799 34 34
jacob.lienhart@onninen.com

K-rauta AB är ett helägt dotterbolag till Finlands största handelskoncern, Kesko Oyj. Det första svenska byggvaruhuset öppnade 1996 i Stockholm. Idag är K-rauta rikstäckande med 20 byggvaruhus, från Haparanda i norr till Malmö i söder. K-rauta erbjuder gedigna produkter och tjänster inom badrum, trädgård, verktyg, bygg och inredning.