K2A utreder förutsättningar för notering och ägarspridning av stamaktier

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 12:27 CET

K2A utvecklar 200 studentbostäder i Barkarbystaden

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 07:20 CET

K2A tecknar avsiktsförklaring med Region Gotland

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 14:39 CET

K2A startar projekt i Gävle

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 07:15 CET

​K2A Delårsrapport januari-september 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 14:02 CEST

Sveriges första Svanenmärkta studentbostäder i Lund

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 08:18 CEST

K2A erhåller markanvisning för uppförande av hyresbostäder i Lund

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 15:00 CEST

Lunds Kommun har beslutat om att anvisa mark till K2A för uppförande av 78 hyresbostäder. Markanvisningen avser fastigheten Lund Näcken 1 belägen i Stora Råby i Lund.

Detaljplan är fastställd och exploateringen förutsätter att bygglov beviljas. Mot bakgrund av att detaljplanen redan är fastställd så bedöms byggstart ske i första kvartalet 2019. K2A har för avsikt att förvärva fastigheten och den totala köpeskillingen för markförvärvet uppgår till cirka 10 Mkr.

– K2A driver sedan tidigare projekt i Lund och vi bedömer att det är en bra bostadsmarknad för hyresrätter. Vi är därför mycket glada åt markanvisningen i Stora Råby och ser fram emot att komma igång med projekt Näcken 1 så fort som möjligt, säger Johan Knaust VD för K2A.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 100 bostäder, varav cirka 2 850 studentbostäder och cirka 2 050 hyresbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Läs vidare »

Jonas Jalkander ny fastighetschef på K2A

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 07:20 CEST

K2A delårsrapport januari-juni 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 14:45 CEST

SBB och K2A utvecklar attraktiva bostäder i Uppsala och Västerås

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 13:20 CEST

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB ("K2A") fortsätter sitt samarbete och utvecklar bostadsbyggrätter i attraktiva områden i Uppsala och Västerås.


SBB och K2A har sedan tidigare ett samägt bolag för utveckling av ett äldreboende i Falun. JV-bolaget ägs till lika delar av SBB och K2A och nu utökas samarbetet med två projektfastigheter belägna i Uppsala och Västerås.

Affären innebär att SBB säljer fastigheterna till det JV-bolag som samägs av SBB och K2A. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 150 Mkr. JV-bolaget tillträdde fastigheterna den 29 juni 2018. Fastigheterna är fullt uthyrda till hyresgäster inom livsmedel, gym och övrig kommersiell verksamhet.

- Vi är glada att vårt samarbete med K2A kan utökas. Det fördjupade samarbetet säkerställer produktionsresurser och genomförande. SBB fortsätter utvecklingen av projektfastigheter med en stor byggrättspotential och ett löpande kassaflöde för att skapa attraktiva bostäder, säger Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef.

Fastigheterna är belägna i västra Uppsala (Flogsta 22:3) respektive i centrala Västerås (Ångpannan 12) vilket gör dem till attraktiva och viktiga delar av kommande större stadsutvecklingsprojekt. JV-bolaget skall driva detaljplanearbete för att utveckla bostadsbyggrätter och detaljplanerna för de olika områdena bedöms fastställas under 2021/2022.

- Både Västerås och Uppsala är prioriterade orter för K2A. Vi driver redan idag ett bostadsprojekt i Västerås och i och med detta förvärv så ökar vår närvaro i Västerås samtidigt som vi etablerar oss i Uppsala. Samarbetet med SBB fungerar bra och SBB:s markinnehav tillsammans med vår produktionskapacitet är en bra kombination, säger Johan Knaust VD K2A

För kommentarer:

Johan Knaust, VD, K2A, 070-7400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, Affärsutveckling, K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Om K2A:
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. K2A har en omfattande fastighets- och projektportfölj och har ett mål att byggstarta omkring 500 bostäder per år. K2A äger moderna produktionsanläggningar för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Affärsutveckling
 • chzmriekstauiazrn.fzliflndjybevprgbp@kdv2aco.sqfeaj
 • +46 70 723 39 48

 • Presskontakt
 • VD
 • jovbhafrn.ipknfwauhgstpf@kxv2avl.skiegy
 • +46 70 740 04 50

Om K2A

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda studentbostäder i Lund, Växjö, Karlstad och Sundsvall.

K2A och Svenska Studenthus vill förändra den svenska fastighetsbranschen. Med kundinsikter och data i fokus bygger vi moderna och funktionella bostäder i trä. Vi har hållbarhet i tanken i allt vi gör - både för människor och miljö. Det innebär att vi kontinuerligt samlar in önskemål och idéer från våra anställda och hyresgäster för att ständigt optimera vår verksamhet.

K2A driver egna moderna trähusfabriker i Valdemarsvik och i Gävle för produktion av lägenhetsenheter som levereras till våra bostadsprojekt. Att ha egen produktionskapacitet är ett strategiskt beslut. Med Grännäs Trähus har vi integrerat vertikalt och skaffat kontroll över hela produktionskedjan. Kombinationen av egen produktion och egen förvaltning för långsiktigt ägande resulterar i kontinuerlig förbättring och effektivisering. Återkopplingen från förvaltningsorganisationen gör att eventuella avvikelser som inte fungerat optimalt kan rättas till redan på produktionsstadiet.

Vi repeterar, förfinar och utvecklar för att bli effektivare

Adress

 • K2A
 • Nybrogatan 59
 • 114 40 Stockholm
 • Sverige