Skip to main content

Taggar

Kabona

ecopilot

GDPR Policy

GDPR Policy

Dokument   •   2018-06-08 12:58 CEST

Syftet med denna policy är att säkerställa att Nordomatic hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Sveriges mest energieffektiva kontorshus

Sveriges mest energieffektiva kontorshus

Dokument   •   2017-12-07 09:31 CET

Sveriges i särklass mest energieffektiva kontorshus ligger på Wieslanders väg 4 i Borås. Det är RO-Gruppen som tillsammans med Kabona har byggt ett 3.000 kvm stort kontorshus som drar mindre än en tredjedel av Boverkets rekommenderade energinorm och hälften av kravet på en s.k. Greenbuilding.

Frukostmöte: Ny innovativ teknik, vägen till en hållbar framtid!

Den 23 november träffas vi i Gröna Hallen på Malmö C, för ett inspirerande frukostmöte med fokus på innovativ teknik som bidrar till en hållbar framtid. Våra gästföreläsare kommer från Jernhusen och Tesla. Bjud gärna med kollegor och kunder! Mötet är kostnadsfritt. Din anmälan skickar du till marknad@kabona.com, senast den 10 november!

Frukostmöte: Fastigheter och klimatpåverkan

Vilken roll har fastighets-Sverige i klimatförändringar? Kan fastighets-Sverige bidra till att våra klimatmål nås och samtidigt spara pengar? Den 30 november träffas vi på restaurang Guvernören för en inspirerande energieffektiviseringsmorgon! Bjud gärna med kollegor och kunder! Frukostseminariet är helt kostnadsfritt, boka din plats senast 20/11!

Kundcase: Chalmersfastigheter toppar arbetet med energieffektivisering

Chalmersfastigheter arbetar med det uttalade målet att vara en föregångare inom utveckling, byggande och förvaltning av en hållbar framtid. Som Chalmers eget fastighetsbolag är man också en form av labb-bänk där de egna fastigheterna används för att testa teknik som kan bidra i arbetet med att energieffektivisera. I den utvecklingen finns Ecopilot med som en viktig komponent.

Kundcase: KAB Fastigheter sparar energi både i nya och gamla fastigheter

När KAB Fastigheter för dryga tio år sedan sökte en samarbetspartner som kunde erbjuda engagemang, närhet och ett smart system för energieffektivisering föll valet på Kabona. I dag finns Ecopilot i nio av KAB:s fastigheter, nya såväl som gamla. Det långsiktiga och nära samarbetet har gett bättre kontroll och lägre energiförbrukning samtidigt som hyresgästerna fått ett bättre inomhusklimat.

Kundcase: Trollängen Bostad vill vara bäst - också på miljöarbete

Trollängen Bostad arbetar med visionen att vara ett av de bästa bostadsbolagen i Sverige. Något som också omfattar ett miljöarbete som främjar en hållbar utveckling på bästa sätt. Som en viktig del i miljöarbetet har Trollängen Bostad valt att installera Kabonas Ecopilot i samtliga nya bostadsfastigheter. Det har på kort tid gett en energibesparing på 20-25 procent (fjärrvärme).

Kundcase: AxFast får bättre kontroll och betydligt lägre energiförbrukning

För fastighetsbolaget AxFast är resurssparande och energieffektiva lösningar högt på agendan. Som en del i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt fastighetsägande valde AxFast att under hösten 2015 införa Ecopilot i fastigheten Sporren 16. Resultaten har varit tydliga samtidigt som hyresgästerna inte märkt av införandet annat än i positiv mening.

Kundcase: CA Fastigheter - Ecopilot sparar energi och ger full koll i alla led

När CA Fastigheter i Borås och Jönköping för ett par år sedan undersökte alternativen för att samordna och optimera energianvändningen i sina fastigheter föll valet på Ecopilot - Kabonas verktyg som gör det möjligt att överstyra befintliga ventilations-, värme- och kylsystem, oavsett fabrikat. Energibesparingen i bostadshusen är cirka 15 procent samtidigt som vardagen blivit enklare.

Kundcase: Diös förbättrar en redan energieffektiv fastighet

När fastighetsägaren Diös ville utvärdera energibesparingsprodukten Ecopilot föll valet på Åhlenshuset i Gävle. Huset ansågs lämpligt som testanläggning då Diös under de senaste åren genomfört ett antal framgångsrika, energibesparande åtgärder i fastigheten vilka redan reducerat energiförbrukningen med 50 procent. Kabona och partner Zcontrol fick uppdraget att spara ytterligare energi.

Kundcase: Markaryds kommun energieffektiviserar fastigheter

Ramavtal säkrar smidigt införande och drift av Ecopilot - I Markaryd pågår sedan några år ett aktivt arbete för att energieffektivisera kommunens fastigheter. Målet är att förbättra energiprestandan och samtidigt erbjuda medarbetare och invånare ett bra inomhusklimat.

Kundundersökning ger Kabona högt betyg

Kundundersökning ger Kabona högt betyg

Dokument   •   2016-02-25 07:00 CET

I en undersökning som mäter NKI (Nöjd-Kund-Index) får Kabona betyget 4,42 på en femgradig skala som mäter “total kundnöjdhet 2015”. Viljan att rekommendera Kabona till andra visar sig också hög och ger i undersökningen resultatet 4,39. Undersökningen har genomförts med en webbenkät och är utförd av företaget Tradewell.