Pressinbjudan: Frukostseminarier och workshops under almedalsveckan 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 07:30 CEST

Vi kommer självklart att vara på plats under Almedalsveckan i Visby för att blicka in i ett annat Sverige och diskutera de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna. Måndag till torsdag från klockan 8.30 anordnar vi frukostseminarier på Teaterskeppet i Visby hamn med fokus på år 2030. Resten av veckan anordnar vi workshops och Kairos Future Lounge i vårt hus på Slottsgränd 11.

Varmt välkommen till våra frukostseminarier, workshops och mingel under 2018 års Almedalsvecka i Visby, nedan kan du läsa mer om alla evenemang. Ytterligare information finns att hitta på kairosfuture.com.

Frukostseminarier på teaterskeppet

Nära vård 2030 – hur levererar vi sjukhusresurser till hemmet?
Måndag, 2 juli, 08.30-09.30
Framtidens digitaliserade vårdkrävande hemmiljöer kommer involvera fler aktörer och resurser än i dag, med högre krav på koordinering. Med individens behov i centrum ska utvecklad logistik och distribution se till att läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar kommer rätt.

Förändring 2030 – konsten att skapa rum i turbulenta tider
Tisdag, 3 juli, 08.30-09.30
Åren mot 2030 kommer innebära stora förändringar med ökad turbulens i organisation och arbetssätt. Hur genomförs förändringar där människors kraft tas tillvara? Och hur kan de kontor och arbetsmiljöer som byggs och gestaltas klara av att ta höjd för morgondagens utmaningar?

Medborgare 2030 – om medborgarskap och engagemang i en ny tid
Onsdag, 4 juli, 08.30-09.30
Det svenska välfärdssamhället byggdes i en tid då folkrörelsernas ideal om den aktiva medborgaren präglade samhällskontraktet. Många av dagens svenskar har istället vuxit upp med mer individualistiska värderingar, andra har rötter i andra kulturer. Vad betyder det för framtidens medborgarroll?

Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos
Torsdag, 5 juli, 08.30-09.30
Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Finns det någon universalformel för framgång, eller måste varje organisation hitta sin egen väg anpassad till exakt det landskap som den lever i?

Workhops på Slottsgränd 11

Makten i framtidens arbetsliv
Måndag, 2 juli, 9.00-10.30
Vem får makt i framtidens organisationer och arbetsliv? Vilka krav kan och bör ställas på makthavarna och vad får vi inte kräva eller mäta?

Morgondagens medborgare och samhällskontrakt
Måndag, 2 juli, 14.00-15.00
Ett nytt samhällskontrakt är på gång att skrivas – vad innebär det för organisationer som är beroende av medborgarnas vilja till engagemang? Hur kommer människor vilja bidra och påverka i samhället de lever i?

Så blir du tankeledare i din bransch
Tisdag, 3 juli, 10.00-11.00
Tankeledare är den som definierar spelplanen, den som sätter agendan och den som alla andra måste förhålla sig till. Tillsammans med några tankeledare diskuterar vi vad det innebär och hur det funkar i praktiken!

Så lockar och behåller du digitala Generation Ordning
Tisdag, 3 juli, 14.00-15.00
Är dagens digitala generation egentligen annorlunda än tidigare generationer? Har de ett annat förhållningssätt till arbete? Ställer de andra krav på chefer, ledare och arbetsplatser? Kort sagt, krävs det mer eller annat för att locka och behålla dem?

Omvärldskoll för besöksnäringen
Onsdag, 4 juli, 10.30-11.30
Lär dig mer om metoder och verktyg för systematisk omvärldsbevakning som verkligen gör nytta för företag och organisationer.

Future starts here – nytt nätverk för samskapande med unga entreprenörer
Torsdag, 5 juli, 12.00-13.00
Skulle du vilja bolla idéer om framtiden, nya tjänster, eller vad som gör arbetsgivare attraktiva med 50, 500 eller kanske 1000 ungdomar med entreprenöriellt driv? Kom till presentationen av Future Starts Here som är ett nytt nätverk för samskapande med drivna ungdomar i en digital plattform framtagen av Kairos Future.

Kairos Future Lounge på Slottsgränd 11

Future Lounge är en mötesplats för dig som vill förstå framtiden. Mellan 17.00 och 19.00, söndag till onsdag, bjuder vi på något gott att dricka och äta samt möjlighet att vila fötterna efter en lång dag på Visbys kullerstenar.

Klockan 17.30 leder vi en sammanfattande framtidsspaning från dagens alla intryck och 18.20 ger vi dig en specialanalys av hur sympatisörerna till respektive dags partiledare tänker om framtiden.

Pressanmälan

Är du intresserad av att komma på våra frukostseminarier, workshops eller till Kairos Future Lounge? Anmäl dig till Sara Lundquist, kommunikationsansvarig, på sara.lundquist@kairosfuture.com eller 070 219 09 29. 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Vi kommer självklart att vara på plats under Almedalsveckan i Visby för att blicka in i ett annat Sverige och diskutera de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna. Måndag till torsdag från klockan 8.30 anordnar vi frukostseminarier på Teaterskeppet i Visby hamn med fokus på år 2030. Resten av veckan anordnar vi workshops och Kairos Future Lounge i vårt hus på Slottsgränd 11.

Läs vidare »

Nu undersöker vi på nytt framtidens marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 07:30 CEST

1999 skrev vi boken Morgondagens marknadsföring: marknadstänkande för den sjunde generationen, som av Sveriges marknadsförbund fick hedersomnämnande som årets marknadsföringsbok. Då förutspådde vi att framtidens marknadsföring – den vi upplever idag – bland annat skulle präglas av digitalisering av allt, om växande interaktion med kunder och hur produkter i sig skulle bli informationsgivare och -bärare. Nu tar vi på nytt ett helhetsgrepp på framtidens marknadsföring och marknadsfunktion, med målet att få svar på hur det kommer se ut om ytterligare 20 år.

Syftet med studien Mytopia, som kommer genomföras med ett antal utvalda samarbetspartners, är att ta reda på vilka konsument- och marknadstrender som starkast kommer att forma morgondagens marknadsfunktion. Men även hur till exempel AI, botar, blockkedjor och fake news påverkar kommunikationen i framtiden.

När vi studerade morgondagens marknadsföring för snart 20 år konstaterade vi bland annat:

 • Att digitaliseringen skulle komma att påverka allt – från produkters egenskaper till sättet vi kommunicerar på.
 • Att mobilen för många skulle bli ett svärd och en sköld och fungera som ett filter och skydd mot omvärlden.
 • Att marknadskommunikation i ökad utsträckning skulle handla om interaktion, och att företag för att kunna nå fram skulle behöva vara del av samma tribe som målgruppen.

Idag är marknadsfunktionen åter igen i förändring, där digitalisering och individualisering av värderingar och kommunikation fortsatt är några av de starkaste drivkrafterna. Bland tillfrågade VD:ar i Norden anger mer än 60% att deras verksamhet kommer att se helt annorlunda ut om 5 år. Vinnarna i morgondagens konsumentlandskap är de som förmår skaffa insikt om framtidens möjligheter och omsätta dem i strategier och tekniska lösningar för att agera snabbt och agilt.

Här kan du läsa mer om projektet, men du är även varmt välkommen att kontakta projektledare Erika Charbonnel på erika.charbonnel@kairosfuture.com eller 070 530 57 66 eller Jörgen Jedbratt på jorgen.jedbratt@kairosfuture.com eller 070 580 14 63. 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

1999 skrev vi boken Morgondagens marknadsföring. Då förutspådde vi att framtidens marknadsföring bland annat skulle präglas av digitalisering av allt, om växande interaktion med kunder och hur produkter i sig skulle bli informationsgivare och -bärare. Nu tar vi på nytt ett helhetsgrepp på framtidens marknadsföring, med målet att få svar på hur det kommer se ut om ytterligare 20 år.

Läs vidare »

Blockkedjan testad live – kan spara miljarder åt bostadsköpare och bolånekunder

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:02 CEST

Lantmäteriet, SBAB, Landshypotek Bank, Telia, ChromaWay, Evry, Skatteverket, Svensk Fastighetsförmedling och Kairos Future presenterade den 11 juni ett livetest av en blockkedjelösning för fastighetstransaktioner. Under seminariet genomfördes en helt digital fastighetsöverlåtelse av en gotländsk fastighet. Lösningen kan bidra till att spara minst fem miljarder per år åt svenska bostadsköpare, bostadssäljare och bolånekunder.

– Det är fantastiskt att vi har modiga myndigheter som Lantmäteriet och samverkansprojekt som detta, som vågar gå ut i det okända, driver innovation med ny teknik och bidrar till att Sverige kan bibehålla sin position som en ledande digital nation. Vi behöver mer av detta, säger Åsa Zetterberg, Sveriges digitaliseringschef, som höll ett uppskattat anförande i inledningen av seminariet.

Ett världsledande projekt

Det svenska blockkedjeprojektet kring fastighetsöverlåtelser betraktas som ledande i världen. Wall Street Journal beskrev nyligen Sverige och Lantmäteriet som en pionjär inom fastigheter och blockkedjan, och World economic forum har tidigare nämnt projektet som en av fyra blockkedjeprojekt i världen att hålla ögonen på. Dessutom har den världsledande professorn och institutionschefen för finans vid Stern, New York University, David L. Yermack, beskrivit rapporterna från projektet som ”extremly well written and informative”.

Den internationella uppmärksamheten som projektet fått speglar det behov som finns samt det värde ett fungerande system för fastighetsägande och fastighetsöverlåtelser skulle ha för en ekonomi.

– Sverige har varit världsledande för utvecklingen av fastighetsregistret, fastighetsbildning och andra tjänster knutna till fastigheter sedan Lantmäteriet grundades 1628. Inte minst har digitaliseringen många gånger skett först i världen i Sverige. Vi vill fortsätta vara i framkant och tänker inte nöja oss med det som var bäst för tio eller tjugo år sedan, säger Mats Snäll, Digitaliseringschef Lantmäteriet

– Den sista fastigheten som registrerades digitalt i Sverige var en fastighet på Gotland i slutet av 90-talet. Det känns roligt att vi nu tar nästa steg mot en digital och trygg fastighetsöverlåtelse med början i en fastighet på Gotland, fortsätter Mats Snäll, Digitaliseringschef Lantmäteriet.

Många miljarder per år sparas i Sverige

Mindre diskuterat är hur stor nytta ett säkert och transparent system innebär för bostadsköpare, bostadssäljare och bolånekunder i Sverige. När det finns en digital och säker lösning på plats sparas tid, risker minskar och köpet blir enklare att administrera för både mäklare och banker. Dessa effekter kommer att spara flera miljarder åt aktörerna och deras kunder. Och utöver detta skapas en högre innovationstakt, nya affärsmöjligheter och snabbare hantering av ärenden. Något som leder till besparingar och värdeskapande på mellan tre och fem miljarder per år.

Utöver detta finns ca 60 miljarder i räntenetto för bolån hos svenska banker som kan komma att konkurrensutsättas när helt digitala lösningar möjliggörs. Aktörer som är intresserade av att driva innovation på området som Landshypotek bank, SBAB och Svensk fastighetsförmedling kommer sannolikt gynnas av utvecklingen liksom hushållen. En kostnadssänkning motsvarande 0,25% lägre bolåneränta är fullt rimlig.

Attraktiva tekniklösningar för governance och juridik

Förutom att vidareutveckla tekniken har projektet arbetat intensivt med att klarlägga de juridiska förutsättningarna och s.k. governance frågor. I arbetet har ett flertal departement, myndigheter, advokater, forskare samt givetvis experterna hos medarrangörerna i projektet. Slutsatsen av arbetet sammanfattas i en rapport som lanserats på seminariet. En viktig händelse är att förutsättningarna för att möjliggöra helt digitala transaktioner kan komma redan till hösten. I september, när EU:s nya lagstiftning för digitala signaturer, eIDAS, blir svensk lag kan Sverige ta steget Norge redan tagit, det vill säga att möjliggöra helt digitala transaktioner.

Köparen av fastigheten på Gotland, Niclas Vikström, var mycket nöjd med tjänsten, även om användargränssnittet gärna fick förbättras. Han erbjöd sig att genomföra ytterligare en fastighetstransaktion för att se om detta kan vara juridiskt giltigt med stöd av eIDAS.

Den tekniska lösningen som arbetats fram visar på möjligheter att lösa frågor kring GDPR på ett mycket attraktivt sätt. När blockkedjan administreras som ett myndighetsansvar med privata aktörer som noder blir den sparade informationen i blockkedjan del av det offentligas ansvar. Den information som ska bli publik enligt svensk lagstiftning som exempelvis fastighetsägare, lagfart och köpeskilling omfattas därmed inte av kravet på att radera personuppgifter, helt enligt lagstiftarens intentioner.

För frågor om projektet kontakta:

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Lantmäteriet, SBAB, Landshypotek Bank, Telia, ChromaWay, Evry, Skatteverket, Svensk Fastighetsförmedling och Kairos Future presenterade den 11 juni ett livetest av en blockkedjelösning för fastighetstransaktioner. Under seminariet genomfördes en helt digital fastighetsöverlåtelse. Lösningen kan spara fem miljarder per år åt svenska bostadsköpare, bostadssäljare och bolånekunder.

Läs vidare »

Ny rapport: den moderna Pilgrimen söker mer än Gud

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 13:10 CEST

Pilgrimsvandring har ökat i popularitet senaste åren. Men vem är den moderna svenska pilgrimen och vilka drivkrafter gör att pilgrimsvandring blir allt mer populärt? En ny rapport från Kairos Future sätter ljuset på utvecklingen.

Pressinbjudan: Blockkedjan testas live – sparar miljarder åt bostadsköpare och bolånekunder

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:30 CEST

Den 11 juni presenterar Sveriges mest omtalade blockkedjeprojekt sin tredje fas. Under seminariet kommer en riktig digital fastighetsöverlåtelse att genomföras, samtidigt som en panel diskuterar governance, juridik och nyttan med den nya tekniken för samhället och bostadsfrågor. Kunniga företrädare från projektgruppen, det vill säga Lantmäteriet, Skatteverket, Telia, SBAB, Landshypotek Bank, Evry, ChromaWay, Svensk Fastighetsförmedling och Kairos Future deltar, samt givetvis en säljare och en köpare av en fastighet. Deltar gör även Sveriges digitaliseringschef Åsa Zetterberg.

Det svenska blockkedjeprojektet kring fastighetsöverlåtelser betraktas som ledande i världen. Wall Street Journal beskrev nyligen Sverige och Lantmäteriet som en pionjär inom fastigheter och blockkedjan, och World economic forum har tidigare nämnt projektet som en av fyra blockkedjeprojekt i världen att hålla ögonen på. Dessutom har den världsledande professorn och institutionschefen för finans vid Stern, New York University, David L. Yermack, beskrivit rapporterna från projektet som ”extremly well written and informative”.

Den internationella uppmärksamheten som projektet fått speglar det behov som finns samt det värde ett fungerande system för fastighetsägande och fastighetsöverlåtelser skulle ha för ekonomin. Mindre diskuterat är hur stor nytta ett säkert och transparent system innebär för bostadsköpare, bostadssäljare och bolånekunder i Sverige. När det finns en digital och säker lösning på plats sparas tid, riskerna minskar och köpet blir enklare att administrera för både mäklare och banker. Dessa effekter kommer att spara flera miljarder åt aktörerna och deras kunder. Och utöver detta skapas en högre innovationstakt, nya affärsmöjligheter och snabbare hantering av ärenden. Något som leder till besparingar på mellan tre och fem miljarder per år.

Den tredje fasen i projektet har fokuserat på att bygga en användbar teknik för alla inblandade, sätta upp noder hos flera av de medverkande organisationerna samt klargöra förutsättningarna och ta fram förslag på frågor kring governance och juridik. Arbetet har involverat företrädare från ett flertal departement och myndigheter.

Datum: 11 juni 2018
Tid: 13.30-16.30
Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

För pressanmälan kontakta Sara Lundquist på sara.lundquist@kairosfuture.com eller 070 219 09 29.

För frågor om projektet kontakta: 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Den 11 juni presenterar Sveriges mest omtalade blockkedjeprojekt sin tredje fas. Under seminariet kommer en riktig digital fastighetsöverlåtelse att genomföras, samtidigt som en panel diskuterar governance, juridik och nyttan med den nya tekniken för samhället och bostadsfrågor. Deltar gör även Sveriges digitaliseringschef Åsa Zetterberg.

Läs vidare »

Fyra av tio kvinnliga chefer vill till toppen

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 19:00 CET

För fyra år sedan genomförde vi Stjärnkraft, en stor undersökning om kvinnliga chefer och ledare. I år är det dags igen! Inför Internationella kvinnodagen 8 mars, släpper vi nu en minirapport om kvinnliga ledare och chefer. Slutsatsen är att det finns en stor potential i kvinnliga chefer och ledare, och den som lyckas etablera ett starkt ledarskap med rätt värderingar är väl positionerad att attrahera de allra bästa. Det finns alla förutsättningar för moderna företag och organisationer att skapa stjärnkraft.

Stark vilja bland kvinnliga ledare

Wes och Kairos Future genomförde i början av mars 2018 en enkätundersökning mot lite drygt 350 kvinnliga chefer och ledare. Ungefär hälften var antingen egenföretagare eller chefer på toppnivå inom sin organisation – de har redan nått toppen på den egna arbetsplatsen. Men bland de kvarvarande knappt 200 var ambitionen hög: över hälften har som ambition att nå toppen inom sin egen organisation, och nästan lika många tror starkt att de kan ta sig dit.

Bland alla chefer som intervjuades – toppchefer och egenföretagare inräknade – trodde hela 44% att de mycket väl skulle kunna nå toppen inom näringslivet eller svensk offentlig sektor. Det är alltså över fyra av tio kvinnliga chefer som har siktet ställt på toppositioner inom arbetslivet!

Rätt värderingar och rätt chef!

För att attrahera de duktigaste kvinnliga ledarna behövs rätt värderingar och ett gott ledarskap. Det verkar alltså finnas någon sorts positiv spiral, i vilken goda ledare lockar fler goda ledare. Så många som fem av sex kvinnliga chefer anser att ett dåligt ledarskap är en stark anledning att rata en arbetsplats. Två tredjedelar skulle rata en arbetsplats vars värderingar inte stämmer överens med de egna.

För att attrahera toppkompetens krävs alltså rätt ledning och rätt värderingar. Men även företagskulturen behöver i många fall bättras på, för nästan hälften av ledarna uppger också att en alltför gubbig eller grabbig organisationskultur är en orsak att välja bort en arbetsgivare. Dessa tre faktorer är gemensamt därför de viktigaste för företag och organisationer att åtgärda om de vill locka duktiga kvinnliga ledare.

Hierarkiska företag förlegade?

Men det är inte bara dåligt ledarskap och fel värderingar i sig som får kvinnliga chefer att vilja lämna en organisation. Fyra av tio ratar dessutom en organisation som är alltför hierarkisk. Moderna, värderingsdrivna och inkluderande ledare som står för värderingar som man delar är vad kvinnliga ledare vill ha. Traditionella, hierarkiska företagsstrukturer är med andra ord något att försöka söka sig bort från. Dels för att ledarskapet i sig troligen är förlegat under de förhållandena, men också för att precis den typen av företagsstrukturer gör det svårt att attrahera de duktigaste talangerna. Ett företag som missar detta riskerar att bli fast med gammalmodiga ledarskapsstrukturer tills det är alldeles för sent. 

Här kan du läsa rapporten.

För mer information, kontakta Sara Lundquist, kommunikationsansvarig Kairos Future, på 070-219 09 29 eller sara.lundquist@kairosfuture.com, Göran Krafft partner Kairos Future, på 070 549 05 55 eller goran.krafft@kairosfuture.com, Anna Stenberg, grundare Wes, på anna@womenexecutivesearch.se eller 073 923 25 32.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Wes rekryterar de absolut bästa kandidaterna till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser. Vi är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje rekryteringsprocess. Wes vision är att aktivt bidra till att öka mångfalden i svenskt, norskt och danskt näringsliv. Wes har hjälpt närmare 40 företag och organisationer att få sin första kvinnliga VD, CFO eller styrelseledamot någonsin. Vi har även bidragit till att över 70 företag och organisationer förbättrat mångfalden i sina ledningar och styrelser. För mer information, besök www.womenexecutivesearch.se 

Inför Internationella kvinnodagen 8 mars, släpper vi nu en minirapport om kvinnliga ledare och chefer. Slutsatsen är att det finns en stor potential i kvinnliga chefer och ledare, och den som lyckas etablera ett starkt ledarskap med rätt värderingar är väl positionerad att attrahera de allra bästa. Det finns alla förutsättningar för moderna företag och organisationer att skapa stjärnkraft.

Läs vidare »

Nio trender om framtidens kärlek

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 14:30 CET

Hur kommer vi att söka kärlek, uppvakta varandra och forma relationer i framtiden? För att fira alla hjärtans dag presenterar Kairos Future en trendspaning om nio trender kopplade till kärlek. Tydligast utmärker sig trenden om långvarig kärlek; bland millennials värderas äktenskap och förmågan att hålla en relation vid liv allt högre. Engagemang och långsiktighet i relationen blir viktigare medan passion spelar en mindre roll.

Kärlek berör alla människor på ett sätt eller annat. Sex och familjeband är grunden inte bara för samhället utan även för mänskligheten som helhet. Ändå pratar vi väldigt lite om hur kärlek och relationer förändras över tid. Vi har därför identifierat nio trender som vi tror kommer påverka synen på kärlek i framtiden:

1. Upplösta könsroller

Vi lägger traditionella könsroller bakom oss och kan i högre grad definiera vårt eget ”jag” oberoende av kön. Fler kvinnor skaffar sig dessutom högre utbildning och får allt oftare toppjobben. Studier visar att jämställdhet mellan könen är en faktor som bidrar till mer långsiktiga förhållanden, så kanske kan vi vänta oss längre och mer hälsosamma relationer i framtiden?

2. Älska vem du vill

Idag har vi en allt rikare flora av familjekonstellationer som inte är begränsad till den traditionella ”mamma, pappa, barn”. Detta är en följd av upplösta könsroller men också en ökad förståelse för nya roller och könsidentiteter och – framför allt – ändrad syn på sexualitet och kärlek. Förmodligen kommer de olika familjekonstellationerna bara att öka, och det som är udda idag blir normalt imorgon.

3. Nätkärleken fortsätter

Förr gifte vi oss med personer vi hade någon slags koppling till, det vill säga vänners vänner, kollegor eller grannar, men med onlinedejting har detta förändrats helt. Och år 2031 förutspås det att fler förhållanden kommer starta online är offline. Onlinedejtingens främsta fördel är att den matchar dig med personer som delar dina intressen och värderingar, så att du slipper gå på dejter med människor som du inte har något gemensamt med. Detta kommer troligtvis bara att öka, med hjälp av data från dina smarta prylar och analys av ditt DNA.

4. Love hacking

Begreppet love hacking handlar om att med olika knep och tricks effektivisera sitt förhållande med både vänner och partner. Ett exempel är appen People Keeper som med hjälp av data från din pulsklocka kan avgöra vilka av dina relationer som är de mest hälsosamma, och vilka som du bör sluta träffa. Ny teknik kan dessutom vara till hjälp vid distansförhållanden, något som förmodligen kommer bli allt vanligare i vår globala värld. Redan idag upplever 30 % av svenskarna att de med moderna hjälpmedel kan ha ett fullvärdigt förhållande på distans.

5. Bubbelkärlek

Filterbubblor existerar inte bara på Facebook och Google utan även i dejtingvärlden. Vi tenderar att söka partners som tillhör samma bubbla som vi gör. Och kanske behöver det inte bara vara dåligt, studier har visat att par som matchats ihop med hjälp av onlinedejtningplattformens algoritmer – och därmed tillhör samma bubbla – lever längre ihop och är lyckligare.

6. Long lasting love

Millennials – där många vuxit upp med skilda föräldrar – värderar ett långt och stabilt förhållande väldigt högt. Status är inte längre lyx och långresor utan istället att hålla ihop en familj. Den eviga kärleken – tills döden skiljer oss åt – blir idealet i framtiden.

7. Slow love

När romantik en gång handlade om att förälska sig snabbt och häftigt, sågs det som ett bra tecken att inom kort gifta sig. Detta håller på att förändras, särskilt tycker unga att kärlek vid första ögonkastet-romansen är förhastad och oansvarig. Istället handlar romantik om att försiktigt pröva sig fram, målsättningen är en kärlek som kan vara längre, som håller sig vid liv och kan växa.

8. Cyber passion

Sociala situationer kan vara snåriga och svåra, allt fler unga söker sig därför bort från kärlek på riktigt, till fördel för virtuell kärlek i förutsägbara, trygga omgivningar. I Japan har det blivit allt vanligare att dejta en helt virtuell person, och sexrobotar är på frammarsch. Utan att behöva tänka på graviditet, familjeplanering eller risken att bli dumpad är det inte konstigt att fler och fler väljer att hålla den annars farliga och osäkra passionen helt digitalt.

9. Throwback dating

Som med alla trender finns det dock mottrender. Throwback dating är en strävan efter att träffas och umgås analogt, utan digital teknik, googlesökningar och med avstängda mobiltelefoner. Att detta kommer slå igenom på bred front är dock osannolikt då det digitala är en så stor del av våra liv idag.

För mer information, kontakta analytiker Rikard Molander på 070 336 86 58 eller rikard.molander@kairosfuture.com, eller kommunikationsansvarig Sara Lundquist på 070 219 09 29 eller sara.lundquist@kairosfuture.com

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Hur kommer vi att söka kärlek, uppvakta varandra och forma relationer i fram-tiden? För att fira alla hjärtans dag presenterar Kairos Future en trendspaning om nio trender kopplade till kärlek. Tydligast utmärker sig trenden om långvarig kärlek; bland millennials värderas äktenskap och förmågan att hålla en relation vid liv allt högre.

Läs vidare »

10 omvärldstrender som påverkar vårt 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 14:44 CET

Att turbulens och kulturkrockar präglat vår samtid är en underdrift och under 2018 kommer dessa att fortsätta. Men vad som också är tydligt är att det omformande skifte som ekonomi och samhällsinstitutioner genomgår är på väg in i en ny fas som leder till ett brutalt uppvaknande, område efter område. Därför kallar vi 2018 för det stora uppvaknandets år.

Pressinbjudan: Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 10:00 CET

Axfoundation, SKL Kommentus, Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling, Martin & Servera och Kairos Future bjuder in till presseminarie och presentation av rapporten och projektet Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan.

Blockkedjan är ett av världens hetaste teknikområden, vilket exempelvis varit tydligt på höstens olika konferenser i Sverige och världen över. Blockkedjan förknippas kanske mest med finansbranschen och kryptovalutor. I detta projekt visar vi på ett område med kanske ännu större samhällsnytta för blockkedjetekniken – spårbarhet och kontroll av livsmedel.

Problemen med spårbarhet och kontroll känner många till. Lasagne på hästkött, torsk som säljs som Alaska Pollock, smörjolja som saluförs som olivolja, billiga druvor förklädda till Pinot noir – listan kan göras lång och frågorna är komplexa. Lösningen på problemet kan vara blockkedjan, det näst mest sökta ordet på Gartner. I detta projekt har vi inventerat lösningarna på marknaden och identifierat hur vi i Sverige tar nästa stag för att skapa bättre spårbarhet, minska fusk och förbättra för människor och miljö.

Presseminariet gästas av Paul Chang, IBMs chef för supply chain i blockkedjan globalt och Deniss Dobrovolski, GS1 som gör produktstandarder för bland annat livsmedelsbranschen globalt.


Medverkar från projektet gör:

Pauline Göthberg, nationell samordnare, Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Carolina Sachs, generalsekreterare, Axfoundation

Robin Exman, affärsutvecklingsdirektör, Martin & Servera

Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus

Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future

Hanna Skoog, Junior projektledare, Axfoundation

Datum: 29 november

Tid: 09.00-10.15

Plats: Kairos Futures lokaler, Västra Järnvägsgatan 3


För pressanmälan och anmälan av särskilt inbjudna kontakta Sara Lundquist, kommunikationsansvarig Kairos Future, på sara.lundquist@kairosfuture.com eller 070 219 09 29.

För frågor om projektet kontakta

Carolina Sachs carolina.sachs@axfoundation.com

Pauline Göthberg pauline.gothberg@sll.se

Peter Norstedt Peter.Nohrstedt@sklkommentus.se

Robin Exman robin.exman@martinservera.se

Magnus Kempe magnus.kempe@kairosfuture.com

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

​Axfoundation, SKL Kommentus, Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling, Martin & Servera och Kairos Future bjuder in till presseminarie och presentation av rapporten och projektet Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Vilka trender kommer att forma 2018?

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 09:41 CET

Varje år genomför Kairos Future en framtidsspaning med fokus på det kommande året, och nu är det hög tid att titta närmare på vad som kommer forma vårt 2018. Vilka trender kommer att slå igenom på riktigt, vilka nya kommer bubbla upp och vilka kommer ta en helt ny riktning?

What's on 2018 ger en inblick i vilka omvärldstrender som kommer att dominera nästa år. Insikterna tas fram genom global research och vi kartlägger allt från de stora megatrenderna till de små tendenserna. Föreläsningen hålls av Mats Lindgren, VD och grundare av Kairos Future, den 29 november i Malmö och den 1 december i Stockholm.

Malmö

Datum: 29 november 2017
Tid: kl. 13:15-14:45
Plats: Nordenskiöldsgatan 24

Stockholm

Datum: 1 december 2017
Tid: kl. 8:30-10:00 eller kl. 13:15-14:45
Plats: Västra Järnvägsgatan 3

För pressanmälan, kontakta Sara Lundquist, kommunikationsansvarig Kairos Future, på sara.lundquist@kairosfuture.com eller 070 219 09 29. 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Varje år genomför Kairos Future en framtidsspaning med fokus på det kommande året, och nu är det hög tid att titta närmare på vad som kommer forma vårt 2018. Vilka trender kommer att slå igenom på riktigt, vilka nya kommer bubbla upp och vilka kommer ta en helt ny riktning?

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Communications Manager
 • sasrrapd.lvsunifdqluuihastpv@kzwaibkrofvsfdrutmturxpe.tjcoffmsl
 • 08-545 225 00
 • 070-219 09 29

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Adress

 • Kairos Future
 • Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3
 • 111 64 Stockholm
 • Vår hemsida