Media no image

Kairos Future utökar satsning på digital innovationsplattform

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 12:51 CEST

Som ett led i Kairos Futures utökade satsning på den digitala innovationsplattformen Co:tunity har man rekryterat Johan Hammarlund till en nyinrättad tjänst som Collaborative Foresight Advisor. Han kommer att i nära samarbete med användarna av tjänsten vidareutveckla metodik och användargränssnitt med fokus på öppna kollaborativa processer inom innovation och omvärldsarbete.

Hammarlund kommer närmast från en tjänst som senior analytiker och rådgivare på Market Intelligence-företaget M-Brain. Han är även verksam som fristående medieforskare och har varit drivande i flera forsknings- och utvecklingsprojekt i omvärldsanalysbranschen de senaste åren.

– Vi ser en ökande efterfrågan och ett växande behov av digitala plattformar som kan stödja innovationsprocesser i dagens komplexa organisationer. För att ännu bättre kunna tillgodose detta behov så förstärker vi Co:tunity-teamet med Johan Hammarlund, och kommer också med inom kort med flera produktnyheter, säger Mats Lindgren, grundare och VD Kairos Future.

För mer information, kontakta Johan Hammarlund på 072 712 70 28 eller johan.hammarlund@kairosfuture.com.

Co:tunity är ett beprövat verktyg för idéarbete och innovationsprocesser som använts av tiotusentals personer i hela världen. Användningsområdet sträcker sig hela vägen från trendspaning och idégenerering till produktrealisering och verktyget erbjuder även stöd för automatiserade flöden med innehåll från både redaktionella och sociala medier.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com.

Som ett led i Kairos Futures utökade satsning på den digitala innovationsplattformen Co:tunity har man rekryterat Johan Hammarlund till en nyinrättad tjänst som Collaborative Foresight Advisor. Han kommer att i nära samarbete med användarna av tjänsten vidareutveckla metodik och användargränssnitt med fokus på öppna kollaborativa processer inom innovation och omvärldsarbete.

Läs vidare »
Yo6df3plbztlcf4rzlaz

Digitalisering, entreprenörskap och neurovetenskap präglar framtidens skola

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 09:00 CEST

Idag använder fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. Dubbelt så många lärare tycker att skolan har i uppgift att öka Sveriges konkurrenskraft än för tio år sedan och 75 procent av lärare vill lära sig mer om neurovetenskap. En ny rapport från Kairos Future visar på en skola i förändring.

S5cgjatu2qiaarfhxvtn

Framtidens husköp i blockkedjan - testbädd

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 11:00 CEST

Lantmäteriet, SBAB, Landshypotek Bank, Telia, ChromaWay och Kairos Future har lanserat en teknisk lösning och en rapport för fastighetstransaktioner i blockkedjan, en världshändelse som presenterades på Världsbankens konferens i Washington DC förra veckan.

S5cgjatu2qiaarfhxvtn

Pressinbjudan: Framtidens husköp i blockkedjan - testbädd

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 10:00 CET

Lantmäteriet, SBAB, Landshypotek Bank, Telia, ChromaWay och Kairos Future presenterar en teknisk lösning och en rapport för fastighetstransaktioner i blockkedjan.

Hjkxtkckoe52pfwl7rfb

Digitaliseringen ökar behovet av fysiska arbetsplatser

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 13:46 CET

Många hävdar att kontoret är på utdöende, att det inte behövs nu när vi kan arbeta var som helst. Men ingenting kan vara mer fel, i den nya tankeekonomin blir det av yttersta vikt att människor möts för att skapa och producera. Framtidens kontor är därför en samlingsplats, som erbjuder en mångfald av miljöer att arbeta i och där det finns verktyg och system för att underlätta arbetet.

Hjkxtkckoe52pfwl7rfb

Pressinbjudan: morgondagens arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 10:02 CET

Under 2016 har Kairos Future och Palorial, tillsammans med Kinnarps, Midroc, Newsec och Vasakronan, genomfört en studie om framtidens arbete och arbetsplatser. Utgångspunkten har dels varit kontoret som arbetsmiljö men också hur digitaliseringen påverkar arbetsplatsens och organisationens utveckling.

Media no image

Fem familjestilar som präglar morgondagens familj

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 15:25 CET

De som får barn idag har uppfostrats under 80- och 90-talet av den föräldrageneration som kallats för curlingföräldrar. Och som vid alla generationsskiften kommer nu en motreaktion. Ett mer guidande föräldraskap börjar ta form, som tar sig uttryck i fem olika föräldrastilar: superföräldrarna, de kompromisslösa föräldrarna, rekoföräldrarna, framgångsföräldrarna och chillföräldrarna. Dessa har skilda värderingar men står alla i stark kontrast mot tidigare decenniers kravlöshet.

Under hösten 2016 har Kairos Future tillsammans med Arla, Bambino MAM, Länsförsäkringar, SCA, Polarbröd, Max Hamburgare, Lindex och Sia Glass genomfört en omfattande studie om framtidens föräldraskap. Studien består både av en analys av sociala medier och en enkät bland svenska, norska och danska föräldrar med barn upp till tolv år.

– De som får barn idag har vuxit upp med föräldrar som i mångt och mycket hindrat dem från att möta och övervinna motstånd. I studien har vi sett en tydlig motreaktion mot detta. Dagens föräldrar är realister som menar att barnen främst av allt måste rustas för framtiden för att kunna bli ansvarsfulla och målmedvetna individer, säger Patrik Stoopendahl, Deputy Director Consumer, Markets & Innovation på Kairos Future. Och då duger ingen curling.

Föräldraskapet hos den moderna familjen går huvudsakligen att dela in i fem olika grupper, med olika perspektiv på vad föräldraskap innebär. Vi har valt att kalla dessa superföräldrarna, de kompromisslösa föräldrarna, rekoföräldrarna, framgångsföräldrarna och chillföräldrarna.

Superföräldrarna bygger sin vardag helt kring barnens behov och beteenden. Att värna om barnen sker genom maximal närvaro i alla lägen och genom att prioritera ner egna behov i förhållande till barnens, eller att göra barnens behov till sina egna. I sociala medier drar man sig inte för att döma andra, och det är inte ovanligt att gå så långt som att ifrågasätta andras rätt att ha barn

De kompromisslösa föräldrarna är övertygade om att föräldraskapet mår bäst av pauser i vardagen. De får inte dåligt samvete av att resa iväg på en helg med kompisar, och de betonar att barnens utveckling inte får hindras av beskyddande eller ständigt närvarande föräldrar. De kompromisslösa är pragmatiska i hur de väljer att strukturera livet och är mer benägna att använda tjänster för att underlätta vardagen.

Rekoföräldrarna är värderingsstyrda, medvetna och tycker att sänkt konsumtion är avgörande för att minska sitt klimatavtryck. De tycker att förälderns uppgift först och främst är att uppfostra goda samhällsmedborgare, långt före målmedvetenhet och självförverkligande.

Framgångsföräldrarna utmärks av att de sätter särskilt stor vikt vid att rusta barnen inför alla upptänkliga motgångar som de kan tänkas möta i en alltmer orolig omvärld. Sparsamhet, att stå sig i konkurrensen och att kunna jobba hårt hör till det viktigaste en framgångsförälder vill lära sina barn.

Chillföräldrarna sticker ut genom att helt enkelt tagga ner, försöka ha lagom ambitioner och inte sätta alltför stor press på barnen. ”Det ordnar sig” är gruppens motto.

– Dessa olika föräldragrupper har väldigt starka uppfattningar om vad som är rätt hållning som förälder. Deras tro på ”mitt sätt är rätt sätt” skapar också många konflikter och diskussioner, inte minst i sociala medier, och ger upphov till ytterligare polarisering mellan grupperna. Detta ser vi också bland olika konsumentgrupper, men när det handlar om livets viktigaste uppgift: att lyckas som förälder, verkar det som att ställningstaganden blir än mer påtagliga, säger Patrik Stoopendahl, Deputy Director Consumer, Markets & Innovation på Kairos Future.

Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten.

För mer information, kontakta Patrik Stoopendahl, projektledare för studien Moderna familjen, på 070 531 94 74 eller patrik.stoopendahl@kairosfuture.com, eller Sara Lundquist, kommunikationsansvarig Kairos Future, på 070 219 09 29 eller sara.lundquist@kairosfuture.com

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

De som får barn idag har uppfostrats av så kallade curlingföräldrar. Och motreaktionen, ett mer guidande föräldraskap, börjar nu ta form. Detta tar sig uttryck i fem olika föräldrastilar: superföräldrarna, de kompromisslösa föräldrarna, rekoföräldrarna, framgångsföräldrarna och chillföräldrarna. Dessa har skilda värderingar men står alla i stark kontrast mot tidigare decenniers kravlöshet.

Läs vidare »
Media no image

10 omvärldstrender som påverkar vårt 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 14:34 CET

Vi lever i en brytningstid när nya, gamla, eviga och ny-gamla perspektiv kämpar om tolkningsföreträde. Det gäller allt från geopolitik, energi, teknologi och global ekonomi till synen på framtidens arbete, företagande, kultur, moral och livshållning. I ett längre perspektiv finns ibland möjlighet att kora segrare, men i ett kortare perspektiv är mycket mer osäkert. Men ett är säkert, att kulturkrockarnas tid är här och definitivt inte över på länge än.

Nedan beskriver vi kort 10 av de tydligaste kulturkrockarna under 2017, fyra av dem mer övergripande, långsiktiga och till stor del sammanhängande med övergången till en mer digitaliserad värld, sex av dem handlar mer om delvis eviga men samtidigt mer akuta teman som tenderar att flyta upp i tider av osäkerhet.

1. Verkliga verkligheten: digital eller fysisk? De digitala infödingsföretagen skapar disruption och förödelse genom att avstå från att följa vedertagna regler.

2. Arbetet: hopp eller fruktan? På samma sätt ser vi två helt olika perspektiv på framtidens arbete växa fram. Många av dem som omhuldar den snabba tekniska utvecklingen längtar efter en helautomatiserad värld där vi slipper arbeta och ägna oss åt tröttsamt slit, medan andra ser på trenden med fasa.

3. Människan: naturlig eller förbättrad? Ska vi utnyttja alla till buds stående medel och successivt transformera oss till cyborger? Eller är det naturliga nog?

4. Företaget och marknaden: Star Wars eller Star Trek? I den digitala världen finns sällan någon tvåa, eller i varje fall ingen fyra eller femma. Det räcker med en sökmotor, en eller ett par kommunikationsplattformar och en taxi-app. Vinnaren tar allt, och tricket handlar om att så snabbt som möjligt bli ett globalt imperium, alternativt lyckas sälja sig dyrt på vägen.

5. Kulturen: konvergens eller krig? De senaste åren har visat att Pax Americana håller på att ersättas av något nytt, och nya regionala storledare gör anspråk på alternativa ordningar och tar upp kampen mot västerländsk dekadens och slapphet, ofta påhejade av mindre grupper i just nämnda västländer.

6. Politiken: lyssna eller leda? Hur mycket ska politiken lägga sig i ekonomin? Välfärdsutredningen är ett aktuellt exempel.

7. Folket: demokratin eller folket? Många vill vara folkets röst och allt fler politiker vill använda folkets röst för att ändra i yttrandefriheten.

8. Sanning: fakta eller känsla? Förr brukade man säga att fakta sparkar. Och det gör det fortfarande, men falska fakta sparkar bättre, vilket Facebook fått erfara. För delning bygger på känsla. Samtidigt beskrivs dock samma  generation som de främsta livsnjutarna av alla, där inte bara produkterna ska vara en njutning utan även shoppingupplevelsen i sig självt

9. Moral: dekadens eller dygd? Den moraliska generationen har de kallats, dagens unga. Liksom den bortskämda, omoraliska och odugliga.

10. Livshållning: optimism eller pessimism? I decennier har vi fått höra att vi ska ”gilla läget”, vara optimistiska och positiva. De optimistiska lever längre och lyckligare. Samtidigt är årets populärafilosofiska trend pessimism.

Ladda ner en sammanfattning av trendföreläsningen ”What’s on 2017” på http://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/whats-on-2017/

För mer information, kontakta Mats Lindgren, VD:n på Kairos Future, mats.lindgren@kairosfuture.com eller 070-595 70 20.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Trendspaning inför 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 16:33 CET

Varje år gör Kairos Future en framtidsspaning med det kommande året i sikte. Nu är det hög tid att analysera trenderna för 2017. Vilka nya trender gör entré, vilka tar fart och vilka tar en helt ny riktning?

Trendspaningen ”What's on 2017” ger en inblick i vilka omvärldstrender som kommer att påverka oss det kommande året. Trendspaningen är Kairos Futures egna och insikterna tas fram genom en internationell research. Den 2 december presenterar Mats Lindgren, VD och grundare av Kairos Future, de viktigaste trenderna för 2017.

Tid: Den 2 december kl. 8.30-10.00 eller kl. 13:15-14:45

Plats: Kairos Future, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

För anmälan kontakta Cristina Lázaro, konsult Kairos Future, cristina.lazaro.morales@kairosfuture.com eller 070-380 77 17.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Läs vidare »
Qryiqqon1assnkjgt4ze

Fimbulvinter eller lång ny vår med Trump?

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 11:35 CET

​USA har den 9/11 2016, på årsdagen av Berlinmurens fall, valt en ny president. Efter en presidentvalskampanj som saknar motstycke har fastighetsmagnaten och dokusåpakändisen Donald Trump, som av många beskrivits inte bara som populist och protektionist, utan även som rasist och sexist, avgått med seger över etablissemangets Hillary Clinton.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Communications Manager
  • gisarabn.lundqysuiojgesteburrd@kuaaiivpxeuroclthsfjqapdejqxlutupytveure.imeecom
  • 08-545 225 00
  • 070-219 09 29

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Adress

  • Kairos Future
  • Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3
  • 111 64 Stockholm
  • Vår hemsida