Skip to main content

Den mörknande framtid är vår, tycker 3 av 5 unga

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 09:16 CEST

73.4 miljoner unga förväntas vara arbetslösa år 2013 och det avspeglas också i deras handlingar, värderingar och drömmar. I Kairos Futures nya globala ungdomsstudie där 6 500 unga i elva länder har intervjuats anser 62 procent att samhället har blivit för individualiserat och 3 av 5 anser att samhällets framtid är mörk. Många är övertygade om att deras generation kommer att få det sämre än deras föräldrar. Man oroar sig allra mest över att inte få ett jobb och tilltron till politiken är låg. Samtidigt är drömmen om det lilla livet stor, unga världen över delar drömmen om ett jobb, en familj och ett fint hem.  

I Kairos Futures globala ungdomsstudie har 6500 unga mellan 16-29 år i Sverige, England, Spanien, Turkiet, USA, Australien, Ryssland, Brasilien, Indien, Kina och Sydafrika intervjuats. Den gemensamma drömmen är den om ett fint hem. Det finns dock variationer länderna emellan, där nära 60 procent av unga i Indien till exempel drömmer om att göra deras föräldrar stolta, medan unga svenskar först och främst drömmer om jobb. Detta är också den största oron för svenska ungdomar, att inte få ett jobb. Denna oro är stark runtom i västvärlden. I snabbväxande ekonomier som Kina och Indien oroar man sig mer för hot om krig, sjukdom eller pandemier. Gemensamt för samtliga är oron för miljöhotet. Fler än en av tre menar att det är för sent att göra något åt klimathotet.

Tilltron på politik och regeringen är generellt låg. Unga världen över längtar efter gemensamma mål och idealsamhället präglas av social jämlikhet, ett starkt välfärdssystem och lika rättigheter för alla. Allra mest respekt förtjänar den som är en bra förälder och den som lyckats hålla ihop en familj.

Men trots att en majoritet ser mörkt på samhällets framtid, ser desto fler ljust på sin egen. Sju av tio unga världen över ser ljust på sin framtid. Den mest populära sektorn att arbeta inom är Forskning och Utveckling. Över hälften tror dock att deras karriärer skulle gynnas av att de flyttade till ett annat land, denna åsikt är vanligast i Spanien, Sydafrika och Indien.

Världens unga tycker att internet har gjort världen till en bättre plats. 38% uppger dock att de är beroende av sociala medier. Mer än hälften av de tillfrågade spenderar fem timmar eller mer om dagen online och mellan valet att aldrig se sin bästa vän igen eller att vara utan sin telefon i två år, väljer 25 procent sin telefon framför sin bästa vän.

-  Denna studie bekräftar att drömmen om det lilla livet är fortsatt central för unga. Det som är extra intressant, och för oss en ny dimension, är att de samtidigt säger att de tröttnat på det extremt individfokuserade samhället och längtar efter gemensamma mål och mer långsiktigt tänkande inom politiken, säger Sofia Rasmussen, seniorkonsult och framtidsstrateg, Kairos Future.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.kairosfuture.com/publikationer För mer information, kontakta Helen Jönsson, kommunikatör Kairos Future, helen.jonsson@kairosfuture.com eller 070-219 09 29.

Om rapporten

Rapporten är baserad på en kvantitativ studie där 6 500 respondenter mellan 16-29 år i elva länder besvarat en webbenkät. Enkäten besvarades i maj 2013 och de elva länder där enkäten distribuerades var: Australien, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Spanien, Sverige, Sydafrika, Turkiet och USA. I respektive land besvarades enkäten av 500 respondenter, förutom i Sverige och Kina där den besvarades av 1000 respondenter i respektive land. Resultaten har viktats för ett representativt urval av ålder och kön. Webbenkäten bestod av över 250 frågor.


Om Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har representanter i New York, Peking, Barcelona och Köpenhamn samt samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy