Skip to main content

Trendbrott i synen på arbete och arbetsliv

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 09:39 CET

Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när man jämför dagens 80-talisters syn på arbete och chefskap med hur 70-talisterna såg på saken för tio år sedan. 70-talisternas jakt på ”roligt” har bland 80-taliserna sin motsvarighet i sökande efter meningsfullhet, trygghet, balans och god lön. Detta visar resultaten från en ny rapport från Kairos Future om chefskapet, dess fördelar och nackdelar.

Skiftet avspeglas också i synen på chefskap. Där 70-talister för tio år sedan såg chefskapet som en väg mot självförverkligande och en utmaning, ser 80-talister det i dag som en möjlighet att göra något meningsfullt och viktig. Chefsrollen har gått från att vara individens projekt med fokus på att utmanas och förverkliga sina idéer, till att handla mer om att göra nytta genom att utveckla en verksamhet.

- För att kunna undvika framtida problem med chefsbrist när 50-talister går i pension, måste företag och organisationer klara utmaningen som ett generationsskifte i ledande positioner innebär. I studien frågade vi även HR-personal vad de tror om 80-talisternas syn på för- och nackdelar med chefskapet. Det visade att många missat viktiga signaler om ungas behov av trygghet och balans, en kritisk faktor för att fånga framtidens ledare. Det säger Göran Krafft, senior partner, Kairos Future.

Läs en sammanfattning av rapporten på: http://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/morgondagens-ledare/

För mer information, kontakta Helen Jönsson, kommunikationsansvarig Kairos Future, på 070-219 09 29 eller helen.jonsson@kairosfuture.com

Slutsatser i punktform, 80-talister idag mot 70-talister för 10 år sedan

  • 80-talister ser i högre grad chefsjobbet som nyttigt och meningsfullt än 70-talisterna i motsvarande ålder
  • Jämfört med 70-talisterna tycker de inte att chefsjobb verkar lika utmanande, spännande eller stimulerande
  • De har mindre problem att ta i konflikter, men värdesätter sin fritid, och sina värderingar högre
  • 80-talisterna värdesätter hög lön något högre än 70-talisterna
  • Färre 80-talister vill absolut bli chefer, men de som vill är mer säkra på sin sak
  • De som vill bli chefer är eldsjälar överlag, de som inte vill är mindre engagerade på alla fronter
  • Bland de som inte vill bli chefer finns ett generellt ointresse för arbetslivet; stress och mindre fritid ses som stora nackdelar med chefsjobb som inte heller framstår som särskilt roligt eller utmanande

Om undersökningen

Resultaten är hämtade från en webbenkät, med insamling under oktober 2015. Totalt samlades 2366 svar in, varav 885 svarande chefer, 227 svarande HR, 1254 svarande unga. Av dessa har vi särskilt tittat på de tre referensgrupper som är framtagna för att vara jämförbara med 2005 års resultat. Medarrangörerna i Morgondagens ledare 2015 är Arbetsförmedlingen, Boliden, Eskilstuna kommun, Gaia Leadership och Region Skåne.

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy